Thông báo về việc đăng ký tham gia cuộc thi "Biến đổi khí hậu với cuộc sống"
Gửi bởi ctsv vào lúc 30-11-2017

Sinh viên muốn tham gia cuộc thi "Biến đổi khí hậu với cuộc sống" có thể tham khảo tại địa chỉ link: http://moitruong.net.vn

 

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3674)