Thông báo về việc đăng ký tham gia Cuộc thi khởi nghiệp miền trung năm 2017
Gửi bởi ctsv vào lúc 28-11-2017

Trong khuôn khổ Dự án "Thúc đẩy nhận thức về Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo cho các trường Đại học, Cao đẳng ở miền Trung hướng tới phát triển bền vững" Ban tổ chức cuộc thi mời các bạn sinh viên đăng ký tham gia với các nội dung chi tiết sau:


Toàn văn

Nội dung

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3669)