CÔNG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM TUYỂN DỤNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 13-10-2017

Cùng với quy mô và tốc độ phát triển ngày càng lớn mạnh của Samsung Display Việt Nam, nhu cầu nhân lực công ty cũng ngày càng mở rộng. Trong thời gian tới Samsung Display Việt Nam cần tuyển dụng các nguồn nhân lực trọng tâm; đặc biệt chú trọng vào nguồn nhân lực là các Thạc sĩ/Tiến sĩ có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực về Phân tích vật liệu, Hóa học, Công nghệ thông tin, Tự động hóa, Cơ khí, Cơ điện tử...

Chi tiết xem tại đây.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3612)