Thông báo mời tham gia Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
Gửi bởi ctsv vào lúc 06-10-2017

Mọi thông tin cần biết, đăng nhập link sau:

https://skhcn.thuathienhue.gov.vn/?gd=33&cn=1030&id=1073&tm=48


Toàn văn

 

 

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3601)