Điểm cao học khóa năm 2015, 2016 Khối Khoa học tự nhiên (Hệ cao học)
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 14-09-2017

Toàn văn

Điểm cao học khối khoa học tự nhiên khóa năm 2015 tải tại đây.

Điểm cao học khối khoa học tự nhiên khóa năm 2016 tải tại đây.

Nếu có vấn đề gì thắc mắc liên quan đến điểm nêu trên xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Huế, số điện thoại 02343837380 gặp chuyên viên Hồ Xuân Sang.

Xin cám ơn./.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3543)