KHOA XÃ HỘI HỌC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2017
Gửi bởi khoaxahoihoc vào lúc 09-09-2017

Căn cứ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Khoa Xã hội học sẽ tuyển dụng 02 chỉ tiêu vào vị trí giảng viên cho Bộ môn Môi Trường & Phát Triển Cộng Đồng và Bộ môn Quy Hoạch & Quản Lý Xã Hội.


Toàn văn

Thông tin tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau:

1. Số lượng: 02 chỉ tiêu

2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: Theo Quy định tuyển dụng viên chức Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học.

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển hoặc xét tuyển 

4. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 28/8 đến hết ngày 20/9/2017 (hồ sơ không trả lại nếu không được tuyển dụng).

5. Thời gian thi tuyển: từ ngày 28/9 đến 02/10/2017. 

Lưu ý: Đối với môn thi vấn đáp dành cho ngạch giảng viên (thi giảng), ứng viên soạn bài giảng (theo đề cương được đính kèm trong hồ sơ đăng tuyển tại phòng TC-HC) gửi về văn phòng Khoa Xã hội học (Tầng 3 – dãy nhà A) trước ngày 29/9/2017.

Thông tin chi tiết niêm yết tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, TP Huế và trên website của Trường Đại học Khoa học Huế.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3540)