Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2017 - 2018 (Hệ Cao học)
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 14-07-2017

Toàn văn

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời khóa biểu học kì 1 năm học 2017 - 2018.

Thời khóa biểu khóa năm 2016 tải tại đây.

Mọi thông tin phản hồi xin vui lòng gửi về phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 3 nhà A hoặc qua số điện thoại (0234)3837380.

Xin cảm ơn./.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3482)