Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2017 - 2018 cập nhật ngày 04.01.2018 (Hệ Cao học)
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 01-12-2017

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời khóa biểu học kì 1 năm học 2017 - 2018.

Thời khóa biểu khóa năm 2016 tải tại đây.

Thời khóa biểu khóa năm 2017 tải tại đây

Học viên thường xuyên theo dõi để cập nhật thời khóa biểu trong quá trình học tập.

Mọi thông tin phản hồi xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 3, nhà A hoặc qua số điện thoại (0234)3837380.

Xin cảm ơn./.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3482)