Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2017 - 2018 cập nhật ngày 14.11.17 (Hệ Cao học)
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 14-11-2017

Toàn văn

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời khóa biểu học kì 1 năm học 2017 - 2018.

Thời khóa biểu khóa năm 2016 tải tại đây.

Thời khóa biểu khóa năm 2017 tải tại đây

Mọi thông tin phản hồi xin vui lòng gửi về phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 3 nhà A hoặc qua số điện thoại (0234)3837380.

Xin cảm ơn./.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3482)