Thông báo tuyển sinh NCS đợt 2 năm 2017 của trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 27-06-2017

Toàn văn

Thông báo Danh mục các chuyên ngành tuyển sinh và điều kiện xét tuyển NCS đợt 2 năm 2017 của Trường Đại học Khoa học, ĐHH xem chi tiết TẠI ĐÂY 

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3470)