Điểm học phần các lớp cao học khóa năm 2015 (Khối Khoa học tự nhiên)
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 20-04-2017

Điểm học phần các lớp cao học khóa năm 2015 (Khối Khoa học tự nhiên) tải tại đây.

Lưu ý: Các học viên có điểm trung bình chung mỗi học phần dưới 4.0 liên hệ với Phòng Đào tạo Sau đại học qua số điện thoại 02343837380 gặp chuyên viên Hồ Xuân Sang để bố trí học lại, hạn cuối để đăng ký: 16h00 ngày 26/4/2017, thời gian học lại (dự kiến): từ 4/5/2017 đến 31/5/2017. Những học viên không đủ điểm theo quy định sẽ không được làm thủ tục bảo vệ luận văn.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3407)