Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Văn Thế Thành
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 14-04-2017

Họ và tên NCS

Văn Thế Thành

Tên luận án:

Tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị chữ ký nhị phân

Chuyên ngành:

Khoa học máy tính

Mã số:

62.48.01.01

Giáo viên hướng dẫn:

PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh

Cơ sở đào tạo:

Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế

Link xem chi tiết tại đây: 

https://drive.google.com/drive/folders/0ByPM09r11_oQUHVpZ3NWaHItTmM?usp=sharing

 

Toàn văn nội dung luận án

Tóm tắt luận án

Đóng góp mới của luận án

Bản trích yếu luận án

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3402)