Lịch bảo vệ luận án TS cấp ĐHH của NCS Nguyễn Quang Huy
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 04-04-2017

Toàn văn

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Nguyễn Quang Huy khóa năm 2012, chuyên ngành Văn học Việt Nam,  mã số 62 22 01 21, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Truyện Nôm bác học từ góc nhìn cổ mẫu

- Thời gian:  8h00 ngày 14 tháng 4 năm 2017

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

 

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3389)