Toạ đàm giải pháp nâng cao chất lượng, quy mô đào tạo sau đại học.
Gửi bởi maithi vào lúc 09-03-2017

Sáng ngày 9/3, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức buổi toạ đàm giải pháp nâng cao chất lượng, quy mô đào tạo sau đại học.


Toàn văn

Tham dự có: TS. Trần Trung Hỷ, Phụ trách Ban Đào tạo, Đại học Huế; PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng; PGS.TS Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Võ Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng các thành viên Ban tổ chức của buổi toạ đàm theo QĐ số 51/QĐ-ĐHKH ngày 15/02/2017 của Hiệu trưởng; Trưởng các Khoa và Trợ lý sau đại học các khoa có đào tạo sau đại học; đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng và các đại biểu theo giấy mời.

Buổi toạ đàm là một trong các hoạt động lớn chào mừng 60 năm xây dựng và phát triển Trường (1957 – 2017). Căn cứ vào sứ mệnh được giao về việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Trường ĐHKH đã trở thành một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học có bề dày và có kinh nghiệm ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trong cả nước. Năm 1993, Trường được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học. Hơn 20 năm qua, công tác đào tạo sau đại học của Trường đã có những thành tựu vượt bậc. Từ 1 chuyên ngành năm 1993, đến nay Trường đã có 26 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 17 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Năm 2017, Trường sẽ đề nghị GD&ĐT cho phép mở thêm các chuyên ngành Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ở trình độ thạc sĩ và chuyên ngành Triết học, Khoa học môi trường ở trình độ đào tạo tiến sĩ. Không những thế, Trường ĐHKH còn chú trọng mở rộng các hoạt động liên kết đào tạo Sau đại học với các cơ sở đào tạo trong nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung - Tây nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long. Để giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tựu của hơn 20 năm qua, Nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm đưa đào tạo Sau đại học trở thành mũi nhọn trong chiến lược phát triển của nhà trường. Buổi toạ đàm về đào tạo sau đại học nhằm đưa ra các giải pháp mới để nâng cao chất lượng đào tạo và tăng nguồn tuyển sinh cao học và nghiên cứu sinh trong tình hình mới.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận tập trung vào các chủ đề liên quan đến hoạt động quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học như: “Thực trạng đào tạo sau đại học của Trường ĐHKH, ĐH Huế hiện nay” (TS. Hoàng Đình Trung, Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học); “Mối quan hệ giữa tăng quy mô, mã ngành đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học ở Khoa Sinh học” (TS. Nguyễn Minh Trí, Phó Trưởng Khoa Sinh học); “Đào tạo sau đại học trước những thách thức hiện hữu” (PGS.TS Nguyễn Thành, Trưởng Khoa Ngữ văn”; “Một số giải pháp để tăng quy mô và chất lượng Đào tạo Sau đại học” (TS. Hoàng Thái Long, Trưởng Khoa Hoá học).

Tọa đàm đã thu được nhiều ý kiến, kinh nghiệm nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng, chương trình, quy trình và qui mô đào tạo sau đại học.

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng đã tổng kết, đánh giá, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi toạ đàm và chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ để Trường, Phòng Đào tạo Sau đại học và các đơn vị liên quan thực hiện, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo sau đại học.

Một số hình ảnh:

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng phát biểu tại buổi toạ đàm

Chủ trì toạ đàm

TS. Hoàng Đình Trung, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học báo cáo tham luận tại buổi toạ đàm

TS. Nguyễn Minh Trí, Phó Trưởng Khoa Sinh học báo cáo tham luận tại buổi toạ đàm

TS. Nguyễn Thành, Trưởng Khoa Ngữ văn báo cáo tham luận tại buổi toạ đàm

Đại biểu tham dự buổi toạ đàm

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3332)