DANH SÁCH NCS ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TIẾN SĨ
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 09-03-2017

Toàn văn

Danh sách NCS đề nghị xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Tiến sĩ xem chi tiết TẠI ĐÂY

Mọi  ý kiến phản hồi xin liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học Đại học Khoa học Huế.

Địa chỉ: Tầng3, Nhà A, Trường Đại học Khoa học Huế

Điện thoại: 054.3837380
Email: dtsdh.hue@gmail.com
         dtsdh.hue@husc.edu.vn

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3331)