DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017, KHÓA 2014
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 09-03-2017

Danh sách đề nghị xét tốt nghiệp xem tại đây.

Mọi thắc mắc và ý kiến phản hồi xin liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học Đại học Khoa học Huế.

Địa chỉ: Tầng3, Nhà A, Trường Đại học Khoa học Huế
Điện thoại: 054.3837380
Email: dtsdh.hue@gmail.com
         dtsdh.hue@husc.edu.vn

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3318)