Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2016 - 2017 (Hệ cao học) cập nhật ngày 16.6.2017
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 16-06-2017

Toàn văn

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời khóa biểu học kì 2 năm học 2016 - 2017.

Thời khóa biểu khóa năm 2016 tải tại đây.

Thời khóa biểu khóa năm 2017 chuyên ngành Ngôn ngữ học, Hóa phân tích tải tại đây

Mọi thông tin phản hồi xin vui lòng gửi về phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 3 nhà A hoặc qua số điện thoại 0543837380.

Xin cảm ơn./.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3260)