Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2016 - 2017 (Hệ cao học) cập nhật ngày 20.3.2017
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 20-03-2017

Toàn văn

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời khóa biểu học kì 2 năm học 2016 - 2017.

Thời khóa biểu khóa năm 2016 tải tại đây.

Thời khóa biểu khóa năm 2015 tải tại đây.

Mọi thông tin phản hồi xin vui lòng gửi về phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 3 nhà A hoặc qua số điện thoại 0543837380.

Xin cảm ơn./.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3260)