Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2016 - 2017 (Hệ cao học) cập nhật ngày 24.4.2017
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 24-04-2017

Toàn văn

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời khóa biểu học kì 2 năm học 2016 - 2017.

Thời khóa biểu khóa năm 2016 tải tại đây.

Mọi thông tin phản hồi xin vui lòng gửi về phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 3 nhà A hoặc qua số điện thoại 0543837380.

Xin cảm ơn./.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3260)