Điều lệ và lịch thi đấu giải bóng đá nam liên quan nội bộ Trường ĐHKH năm 2017
Gửi bởi admin vào lúc 16-01-2017

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ NAM LIÊN QUÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ NĂM 2017


Toàn văn

1. Thời gian khai mạc:          14h30, ngày 10 tháng 02 năm 2017.

2. Địa điểm:                          Khu Văn hóa Thể thao, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ.

3. Số đội tham gia thi đấu:    04

Đội 1: Liên quân các Phòng: Tổ chức - Hành chính; Kế hoạch Tài chính - CSVC; Đào tạo Đại học; Đào tạo Sau đại học; Khảo thí - ĐBCLGD; Công tác Học sinh - SV; Khoa học Công nghệ - HTQT; Các Trung tâm: Thông tin - TV; Khoa học Xã hội và NV; Tư vấn Kiến trúc & ƯDĐC; Nghiên cứu quản lý và PTVDH.

Đội 2: Liên quân các Khoa: Hóa học; Lịch sử; Môi trường; Xã hội học; Bộ môn Công tác xã hội.

Đội 3: Liên quân các Khoa: Kiến trúc; Địa lí - Địa chất; Công nghệ Thông tin.

Đội 4: Liên quân các Khoa: Toán học; Điện tử - Viễn thông; Vật lý; Báo chí - TT; Ngữ văn; Lí luận Chính trị; Sinh học.

4. Lịch thi đấu:

TT

Ngày thi đấu

Trận

Đội

Thời gian

1

10/02/2017 (Thứ 6)

Trận 1

Đội  1 - Đội 2

Từ 14h45

Trận 2

Đội  3 - Đội 4

Từ 15h45

2

02/3/2017 (Thứ 5)

Trận 1

Đội  1 - Đội 3

Từ 14h30

Trận 2

Đội  2 - Đội 4

Từ 15h30

3

09/3/2017 (Thứ 5)

Trận 1

Đội  2 - Đội 3

Từ 14h30

Trận 2

Đội  1 - Đội 4

Từ 15h30

4

17/3/2017 (Thứ 6)

Trận 1

Tranh giải Ba

Từ 14h30

Trận 2

Tranh giải Nhất

Từ 15h30

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Tổ chức Giải bóng đá nam liên quân Trường Đại học Khoa học năm 2017:

- Đồng chí Võ Thanh Tùng:               0935961369
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà:             0916655905
- Đồng chí Ngô Nhân Đức:                0914478070
- Đồng chí Nguyễn Tường Du:           01202756868

* Lưu ý: Ngày khai mạc, các đội bóng tập trung lúc 14h20.

BAN TỔ CHỨC

TẢI FILE ĐIỀU LỆ TẠI ĐÂY

TẢI FILE LỊCH THI ĐẤU TẠI ĐÂY

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3258)