Lịch bảo vệ luận án TS cấp ĐHH của NCS Nguyễn Nho Dũng
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 27-12-2016

Toàn văn

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Nguyễn Nho Dũng  khóa năm 2012, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, mã số 62 44 01 19, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án:  Tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác phức kim loại trên chất mang mao quản trung bình cho phản ứng oxy hóa p-xylene thành acid terephthalic

- Thời gian:  14h30 ngày 10 tháng 01 năm 2016

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3238)