Thông báo Lễ khai giảng Cao học và Nghiên cứu sinh khóa năm 2016
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 26-12-2016

Toàn văn

Thông báo Lễ khai giảng Cao học và Nghiên cứu sinh khóa năm 2016 tải tại đây.

Các lớp được nghỉ học buổi sáng thứ 3 (27.12.2016) để tham dự lễ khai giảng. Giảng viên chủ động sắp xếp lịch dạy bù phù hợp hoặc liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học để được hỗ trợ.

Mọi thông tin thêm xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Huế

Điện thoại: 0543837380, Email: dtsdh.hue@gmail.com.

Xin cám ơn./.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3229)