3 nhà giáo của Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2016.
Gửi bởi maithi vào lúc 12-10-2016

Ngày 10/10/2016, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã ban hành quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016. Theo đó, có 703 người đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 trong đó có 65 người đạt GS và 638 người đạt PGS. 


Toàn văn

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế vinh dự có 3 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2016 gồm:

1. Nhà giáo Phạm Khắc Liệu, chuyên ngành Hoá học, Khoa Môi Trường.

2. Nhà giáo Hoàng Quang, chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ thông tin

3. Nhà giáo Trương Thị Nhàn, chuyên ngành Ngôn ngữ học, Khoa Ngữ Văn.

Xem Quyết định và danh sách  TẠI ĐÂY

định cư úc | định cư mỹ | du học mỹ | du học úc

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3107)