Thời khoá biểu Nghiên cứu sinh Cập nhật ngày 06/01/2017
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 06-01-2017

Toàn văn

Phòng SĐH thông báo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 dành cho các lớp Nghiên cứu sinh:

Lịch học tải tại đây

Mọi thông tin phản hồi về lịch học xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Huế, tầng 3, Nhà A, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Điện thoại: 054 3837380.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3080)