LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 16-01-2017 đến ngày 22-01-2017)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
16-01-2017

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Hoàng Hà, chuyên ngành Khoa học máy tính, khóa năm 2011. Từ 14h00, tại Hội trường số 04 Lê Lợi Huế. TP: theo QĐ số 1377/QĐ-ĐHH ngày 25/10/2016 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở ĐHH của TS. Đặng Xuân Vinh, Trưởng Khoa ĐT-VT (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - Chủ tịch HĐ). Từ 14h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: HĐ theo QĐ số 1704/QĐ-ĐHH, ngày 23/12/2016 của GĐ ĐHH và các cán bộ quan tâm.

Đại học Huế: Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ lần thứ 14 cho sinh viên Đại học Huế. Từ 15h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: đại diện BGH; đại diện lãnh đạo phòng CT HSSV và ĐTĐH; 150 sinh viên được nhận học bổng (theo CV số 05/ĐHH-CTHSSV ngày 04/01/2017 của ĐHH).

Thứ ba
17-01-2017

Đại học Huế: Gặp mặt cán bộ lãnh đạo, quản lý và CBVC là GS, PGS, NGND, NGƯT, TTNN, TTƯT Đại học Huế nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Từ 8h30, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng Trường; nguyên Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của Trường; cán bộ viên chức đang công tác và đã nghỉ hưu của Trường có chức danh: Giáo sư, Phó giáo sư; danh hiệu: Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Đón tiếp và làm việc với đoàn ĐH Chiangmai, Thái Lan. Từ 14h00, tại Phòng khách Hiệu trưởng. TP: Hiệu trưởng; Trưởng phòng KHCN-HTQT, đại diện BCN Khoa Kiến trúc.

Họp báo cáo đề án giảng dạy Tiếng Anh của Khoa Môi trường. Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Thường trực Hội đồng Khoa học Đào tạo; Chủ tịch Hội đồng Trường; Trưởng các phòng: TC-HC, KHTC-CSVC, ĐTĐH, ĐTSĐH, KHCN-HTQT, KT-ĐBCLGD, CT HSSV.

Thứ tư
18-01-2017

Gặp mặt chúc Tết cán bộ của Trường nghỉ hưu tại Huế nhân dịp Tết Đinh Dậu năm 2017. Từ 8h30, tại Hội trường A1. TP: Cán bộ của Trường nghỉ hưu tại Huế (theo giấy mời); BTV Đảng ủy, BGH; Chủ tịch Hội đồng Trường; BTV Công đoàn Trường; Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Trường; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội CCB Trường; Trưởng các đơn vị.

Đại học Huế: Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021. Từ 9h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH; Ban Giám hiệu.

Gặp mặt đại diện các cơ quan Báo chí - Truyền thông trên địa bàn TP. Huế nhân dịp đón Tết Đinh Dậu năm 2017. Từ 15h00, tại phòng họp Nhà A. TP: BTV Đảng ủy; BGH; Chủ tịch Hội đồng Trường; Chủ tịch CĐ và Bí thư Đoàn Trường; đại diện các phòng: TC-HC, CT HSSV, KHTC-CSVC, KHCN-HTQT; BCN Khoa BC-TT.

Thứ năm
19-01-2017

Họp bàn kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh đại học năm 2017. Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Ban tuyên truyền tuyển sinh đại học năm 2017 theo QĐ số 05/QĐ-ĐHKH ngày 10/01/2017 của Hiệu trưởng.

Họp bàn về việc thống nhất quà tặng Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát trển Trường Đại học Khoa học. Từ 9h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: BGH; Trưởng, Phó phòng TC-HC; đại diện lãnh đạo Phòng KHTC-CSVC và KHCN-HTQT; Trưởng Tiểu ban CSVC - Lễ Tân.

Ban Giám hiệu gặp mặt lãnh đạo các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2017. Từ 16h00, tại Hội trường A1. TP: BGH, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch CĐ Trường; Trưởng, Phó các đơn vị; theo giấy mời.

Thứ sáu
20-01-2017

Họp ban chuyên môn hội thảo “Vai trò của khoa học xã hội trong bối cảnh hội nhập: Cơ hội và thách thức”. Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng; Ban chuyên môn theo QĐ số 05/QĐ-ĐHKH ngày 06/01/2017 của Hiệu trưởng.

Đại học Huế: Họp triển khai quy trình trao đổi sinh viên trong khuôn khổ Dự án SHARE. Từ 14h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT (Thành viên Ban Chỉ đạo Dự án SHARE theo Quyết định số 1299/QĐ-ĐHH ngày 12/10/2016 của Giám đốc ĐHH); 01 Chuyên viên Phòng KHCN-HTQT của Trường.

Họp bàn về tổ chức ngày Hội việc làm. Từ 14h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa và Bộ môn CTXH; Bí thư ĐTN và Chủ tịch HSV Trường.

Thứ bảy
21-01-2017
Chủ nhật
22-01-2017

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)