LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 17-07-2017 đến ngày 23-07-2017)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
17-07-2017
Thứ ba
18-07-2017

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở ĐHH của PGS.TS. Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - Chủ tịch HĐ). Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hội đồng theo QĐ số 645/QĐ-ĐHH, ngày 21/6/2017 của GĐ ĐHH và cán bộ quan tâm.

Thứ tư
19-07-2017
Thứ năm
20-07-2017
Thứ sáu
21-07-2017

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Thị An Hòa, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, khóa năm 2013. Từ 14h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: Hội đồng theo QĐ số 126/QĐ-ĐHKH ngày 25/4/2017 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Thứ bảy
22-07-2017
Chủ nhật
23-07-2017

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)