Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 43

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 43

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 44

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 44

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 45

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 45

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 46

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 46

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 47
 Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 10-08-2020 đến ngày 16-08-2020)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
10-08-2020
Thứ ba
11-08-2020
Thứ tư
12-08-2020
Thứ năm
13-08-2020
Thứ sáu
14-08-2020
Thứ bảy
15-08-2020
Chủ nhật
16-08-2020

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)