LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 23-04-2018 đến ngày 29-04-2018)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
23-04-2018

Đại học Huế: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng. Từ 14h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: BCH Công đoàn ĐHH, UBKT Công đoàn ĐHH; Chủ tịch CĐCS.

Giới thiệu Chương trình học bổng VEF 2.0, Hoa Kỳ. Từ 14h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: sinh viên, học viên cao học, giảng viên và các cá nhân quan tâm.

Thứ ba
24-04-2018

Đại học Huế: Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Từ 9h00, tại Hội trường B1, Trường Đại học Luật. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT).

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học và nghệ thuật Bang HESSEN và tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới CHLB Đức cho sinh viên xuất sắc khu vực miền Trung. Từ 9h45, tại Hội trường A1. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Hà Văn Hành - PHT); lãnh đạo Phòng CTHSSV; đại diện lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT, đại diện lãnh đạo Khoa BC-TT, CTXH và Lịch sử.

Hội thảo “Khởi nghiệp, việc làm – Cơ hội và thách thức”. Từ 14h00, tại Hội trường A1. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng – PHT); lãnh đạo Phòng CTHSSV; sinh viên theo điều động tại Công văn số 196/ĐHKH-CTHSSV ngày 17/4/2018 của Hiệu trưởng; đại biểu theo giấy mời và sinh viên quan tâm.

Đại học Huế: : Thi đấu chung kết và Lễ Bế mạc, trao thưởng giải bóng đá CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ XV, năm 2018. Từ 17h30, tại Sân cỏ nhân tạo Khoa Giáo dục thể chất - ĐHH, số 52 Hồ Đắc Di. TP: Đại biểu theo Giấy mời; BCH Công đoàn ĐHH; BCH các CĐCS trực thuộc; các đội bóng tham dự giải; CB, VC, LĐ và sinh viên Đại học Huế quan tâm.

Thứ tư
25-04-2018

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ năm
26-04-2018

Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân. Từ 8h30, tại Phòng khách Hiệu trưởng. TP: cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu.

Đại học Huế: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học năm 2018 - Phiên thứ 2. Từ 15h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng (Thành viên Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2018 theo Quyết định số 302/QĐ-ĐHH ngày 23/3/2018 của Giám đốc Đại học Huế).

Thứ sáu
27-04-2018

Đại học Huế: Xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1-2018. Từ 8h00, tại Phòng họp I.1. và I.7, số 04 Lê Lợi. TP: các tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh (theo QĐ số 09/QĐ-HĐTSSĐH ngày 12/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sau đại học ĐHH).

Hội ý Ban Giám hiệu mở rộng. Từ 9h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Lê Nhất Tâm, chuyên ngành Hóa hữu cơ, khóa năm 2014. Từ 14h00, tại Hội trường số 04 Lê Lợi. TP: Hội đồng theo QĐ số 223/QĐ-ĐHH ngày 12/3/2018 của Giám đốc ĐHH, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Thứ bảy
28-04-2018
Chủ nhật
29-04-2018

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)