LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 12-11-2018 đến ngày 18-11-2018)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
12-11-2018

Đại học Huế: Họp BTV Đảng ủy Đại học Huế. Từ 14h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Ủy viên BTV Đảng ủy Đại học Huế (PGS.TS. Hoàng Văn Hiển - UVTV Đảng ủy ĐHH).

Thứ ba
13-11-2018

Họp Hội đồng kỷ luật CBVC Trường. Từ 16h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hội đồng theo QĐ thành lập của Hiệu trưởng.

Thứ tư
14-11-2018

Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài Khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2019 (PGS.TS. Hà Văn Hành - Chủ tịch Hội đồng). Tại Phòng họp Nhà A. TP: theo giấy mời.
- Từ 7h30: Hội đồng 04
- Từ 8h15: Hội đồng 07
- Từ 9h00: Hội đồng 08
- Từ 10h15: Hội đồng 15
- Từ 11h00: Hội đồng 16.

Đại học Huế: Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019.
- Từ 8h00 - 9h00: Hội đồng 125, đề tài "Phân lập các hợp chất và thử một số hoạt tính sinh học của quả cây máu chó (Knema corticosa Lour)".
- Từ 9h00 - 10h00: Hội đồng 124, đề tài "Hà Tĩnh trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945".
Tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1359/QĐ-ĐHH ngày 18/10/2018 của Giám đốc Đại học Huế; Các cá nhân đăng ký tuyển chọn; những người quan tâm.

Đại học Huế: Họp giao ban công tác Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế. Từ 14h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Hà Văn Hành - PHT); Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng TC-HC; chuyên viên làm công tác thanh tra, pháp chế.

Họp Ban tổ chức Lễ khai giảng Sau đại học khóa năm 2018. Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng và BTC theo QĐ số 180/QĐ-ĐHKH ngày 07/11/2018 của Hiệu trưởng.

Thứ năm
15-11-2018

Đại học Huế: Lễ Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018). Từ 8h00, tại Hội trường tầng 3, số 04 Lê Lợi. TP: Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH; thành viên Hội đồng Đại học Huế; Chủ tịch Hội đồng Trường, BGH đang công tác và nghỉ hưu tại TP. Huế; Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Trường; Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú đang công tác và nghỉ hưu tại TP. Huế.

Họp Hội đồng (Hội đồng số 2) tuyển chọn đề tài cấp Đại học Huế năm 2019 (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - Chủ tịch hội đồng). Từ 10h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: theo giấy mời.

Đại học Huế: Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân. Từ 14h00, tại Phòng tiếp khách ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu.

Họp Hội đồng thẩm định chuẩn đầu ra ngành Truyền thông đa phương tiện của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II. Từ 14h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng và thành viên Hội đồng theo QĐ số 1387/QĐ-LĐTBXH ngày 11/10/2018 của Bộ LĐTBXH.

Thứ sáu
16-11-2018

Họp hội đồng tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2019 (PGS.TS. Hà Văn Hành - Chủ tịch Hội đồng). Tại Phòng họp Nhà A. TP: theo giấy mời.
- Từ 7h30: Hội đồng 10
- Từ 8h15: Hội đồng 11
- Từ 9h00: Hội đồng 12
- Từ 9h45: Hội đồng 13
- Từ 10h15: Hội đồng 14
- Từ 11h: Hội đồng 09

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Phan Thúy Hằng, chuyên ngành Văn học Việt Nam. Từ 8h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: Hội đồng theo Quyết định số 129/QĐ-ĐHH ngày 22/8/2018 của Hiệu trường, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Họp thông báo, trao đổi thống nhất một số nội dung về việc thực hiện công tác cán bộ trong tình hình hiện nay của Nhà trường. Từ 14h30, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: Đảng ủy, BGH; Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng các đơn vị (nếu cấp trưởng vắng thì cấp phó họp thay); đại biểu theo giấy mời.

Đại học Huế: Thi đấu chung kết và Lễ Bế mạc trao thưởng Giải Bóng chuyền CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ IX - năm 2018. Từ 18h00, tại Nhà thi đấu Khoa Giáo dục thể chất - ĐHH, số 52 Hồ Dắc Di. TP: Đại biểu (Giấy mời); BCH Công đoàn ĐHH; BCH các CĐCS trực thuộc; các đội tham dự giải; CB, VC, LĐ và sinh viên Đại học Huế quan tâm.

Thứ bảy
17-11-2018
Chủ nhật
18-11-2018

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)