LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 22-05-2017 đến ngày 28-05-2017)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
22-05-2017

Hội ý Ban Giám hiệu mở rộng. Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Thứ ba
23-05-2017

Hội nghị lấy thư giới thiệu Phó Trưởng Khoa Công tác xã hội nhiệm kỳ 2014-2019. Từ 14h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng; Tổ công tác và toàn thể cán bộ của Khoa Công tác xã hội.

Thứ tư
24-05-2017

Họp Hội đồng tuyển dụng Trường. Từ 8h00, tại phòng họp Nhà A. TP: Hội đồng theo QĐ số 38/QĐ-ĐHKH ngày 15/3/2017 của Hiệu trưởng.

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở ĐHH của PGS.TS. Phan Nhật Tĩnh, giảng viên Khoa Toán (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - Chủ tịch HĐ). Từ 14h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: HĐ theo QĐ số 294/QĐ-ĐHH, ngày 10/4/2017 của GĐ ĐHH, cán bộ quan tâm.

Thứ năm
25-05-2017

Họp BTV Đảng ủy. Từ 7h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: các đ/c trong BTV Đảng ủy.

Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân. Từ 8h00, tại Phòng Khách của Hiệu trưởng. TP: cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu.

Họp Đảng ủy. Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: các đ/c trong Đảng ủy.

Thứ sáu
26-05-2017

Đại học Huế: Họp tập thể lãnh đạo Đại học Huế. Từ 8h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (PGS. TS. Hoàng Văn Hiển - UVTV Đảng ủy ĐHH).

Đại học Huế: Họp Đảng ủy Đại học Huế. Từ 9h30, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Đảng ủy viên ĐHH.

Thứ bảy
27-05-2017
Chủ nhật
28-05-2017

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)