LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 22-01-2018 đến ngày 28-01-2018)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
22-01-2018

Đại học Huế: Khai mạc và Phiên làm việc Đánh giá giữa kỳ, Chương trình VLIR-IUC. Từ 8h30, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Quản lý Chương trình VLIR-IUC; Trưởng Phó các Dự án thuộc Chương trình VLIR-IUC.

Đại học Huế: Phiên Làm việc Đánh giá Giữa kỳ, Chương trình VLIR-IUC (Dự án 1). Từ 14h00, tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh, Trưởng Dự án 1; đại biểu có Giấy mời.

Thứ ba
23-01-2018

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học Huế do ThS. Trương Đình Trọng làm chủ nhiệm (PGS.TS. Hà Văn Hành - Chủ tịch HĐ). Từ 8h30, tại Phòng họp Nhà A.TP: Hội đồng theo QĐ số 1431/QĐ-ĐHH ngày 21/12/2017 của Giám đốc ĐHH.

Thông báo Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Sinh học và Hội nghị lấy thư giới thiệu Phó trưởng khoa Sinh học, nhiệm kỳ 2014-2019. Từ 9h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC, tổ công tác và cán bộ Khoa Sinh học.

Đại học Huế: Giao ban công tác học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018. Từ 14h00, tại Phòng Hội thảo Nhà Hiệu bộ, Trường ĐH Luật, P.An Tây. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Hà Văn Hành - PHT); Trưởng phòng CT HSSV.

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Liêu Thị Thanh Nhàn, chuyên ngành Ngôn ngữ học, khóa năm 2014. Từ 14h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: Hội đồng theo Quyết định số 288/QĐ-ĐHH ngày 03/11/2017 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Thứ tư
24-01-2018

Đại học Huế: Họp BTV Đảng ủy Đại học Huế. Từ 8h00, tại Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi. TP: Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (PGS. TS. Hoàng Văn Hiển - UVTV Đảng ủy ĐHH).

Đại học Huế: Thông qua Thường vụ Đảng uỷ và Ban Giám đốc ĐHH về nguyên tắc, tiêu chí giao ngân sách 2018. Từ 9h00, tại Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi. TP: Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (PGS. TS. Hoàng Văn Hiển - UVTV Đảng ủy ĐHH).

Đại học Huế: Họp BCH Hội CCB Đại học Huế mở rộng "Tổng kết công tác Hội năm 2017 và triển khai công tác Hội năm 2018". Từ 15h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: BCH và UBKT Hội CCB ĐHH; Chủ tịch và Phó CT Hội CCB cơ sở.

Họp Ban chấp hành Đoàn Trường mở rộng triển khai hoạt động năm 2018. Từ 16h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: BCH Đoàn Trường; Bí thư các LCĐ, CĐ trực thuộc; Ban thư ký HSV Trường.

Thứ năm
25-01-2018

Họp BTV Đảng ủy. Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: các đồng chí BTV Đảng ủy.

Họp Đảng ủy. Từ 8h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: các đ/c Đảng ủy viên.

Đại học Huế: Hội nghị Giao ban công tác hành chính, văn phòng Đại học Huế. Từ 14h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC, Tổ trưởng Tổ Thanh tra, Pháp chế, Thi đua và Tổng hợp.

Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân. Từ 14h30, tại Phòng khách Hiệu trưởng. TP: cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu.

Đại học Huế: Tổng kết Phiên đánh giá giữa kỳ Chương trình VLIR-IUC. Từ 17h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Quản lý Chương trình VLIR-IUC; Trưởng, phó các dự án Chương trình VLIR-IUC.

Thứ sáu
26-01-2018

Đại học Huế: Hội thảo khoa học "Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử". Từ 7h30, tại Hội trường số 03 Lê Lợi. TP: Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở; các tác giả có bài viết đăng Hội thảo.

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hồ Hữu Nhật, chuyên ngành Văn học Việt Nam, khóa năm 2014. Từ 8h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: Hội đồng theo Quyết định số 376/QĐ-ĐHKH ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Đại học Huế: Phát động và triển khai Kế hoạch hoạt động về khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và việc làm cho HSSV năm 2018. Từ 14h00, tại Giảng đường I, Trường ĐH Sư phạm, số 32 Lê Lợi. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); đại diện lãnh đạo Phòng CT HSSV; BTV Đoàn Trường, BTK Hội sinh viên Trường; sinh viên được điều động theo Công văn của Giám đốc ĐHH.

Thứ bảy
27-01-2018

Đại học Huế: Chương trình "Lễ hội Xuân hồng" lần thứ V, năm 2018. Từ 7h00, tại số 04 Lê Lợi, TP Huế. TP: Ban Thường vụ Đoàn trường, Tình nguyện viên và sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Hội thảo Khoa học “Đào tạo nhân lực ngành Khoa học Môi trường đáp ứng nhu cầu thực tiễn”. Từ 13h30, tại Trung tâm Học liệu Đại học Huế, số 20 Lê Lợi, TP. Huế. TP: cán bộ Khoa Môi trường và đại biểu theo giấy mời.

Đại học Huế: Quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018 do Đại học Huế và Báo Tuổi trẻ đồng tổ chức. Từ 14h00, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Thừa Thiên Huế, 57 Lâm Hoằng, TP. Huế. TP: theo QĐ số 1351/QĐ-ĐHH ngày 30/11/2017 của GĐ ĐHH.

Chủ nhật
28-01-2018

Đại học Huế: Quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018 do Đại học Đà Nẵng, Báo Tuổi trẻ và Đại học Huế đồng tổ chức. Từ 8h00, tại Trường THPT Phan Chu Trinh, số 154 Lê Lợi, TP. Đà Nẵng. TP: theo QĐ số 1351/QĐ-ĐHH ngày 30/11/2017 của GĐ ĐHH.

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)