LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 11-02-2019 đến ngày 17-02-2019)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
11-02-2019
Thứ ba
12-02-2019

Đại học Huế: Thông qua Hội đồng Đại học Huế về kế hoạch và dự toán ngân sách 2019. Từ 8h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng (Thành viên Hội đồng Đại học Huế theo Quyết định số 1355/QĐ-ĐHH ngày 30/11/2017 của Giám đốc Đại học Huế).

Thứ tư
13-02-2019

Đại học Huế: Hội nghị ngân sách năm 2019. Từ 8h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: PGS.TS. Hà Văn Hành - PHT tham dự họp thay Hiệu trưởng; Trưởng phòng KHTC-CSVC, Kế toán trưởng.

Thứ năm
14-02-2019

Đại học Huế: Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân. Từ 8h00, tại Phòng tiếp khách ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu.

Thứ sáu
15-02-2019
Thứ bảy
16-02-2019
Chủ nhật
17-02-2019

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)