LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 20-05-2019 đến ngày 26-05-2019)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
20-05-2019

Đại học Huế: Đại học Huế làm việc với Trường Đại học Khoa học về tuyển sinh 2019 và các ngành nghề đào tạo. Từ 14h00, tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: Ban Giám hiệu; Trưởng các Phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, KT-ĐBCLGD, KHTC-CSVC; Trưởng các Khoa; Giám đốc các Trung tâm trực thuộc Trường.

Thứ ba
21-05-2019

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Trọng Lượng, chuyên ngành Dân tộc học. Từ 08h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: Hội đồng theo QĐ số 120/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Họp Ban tổ chức địa phương Hội nghị FAIR 2019. Từ 9h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Thành viên BTC địa phương theo QĐ số 24/QĐ-ĐHKH ngày 24/01/2019 của Hiệu trưởng.

Hội ý Ban Giám hiệu mở rộng. Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường.

Thứ tư
22-05-2019
Thứ năm
23-05-2019

Đại học Huế: Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân. Từ 8h00, tại Phòng tiếp khách ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu.

Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân. Từ 8h00, tại Phòng tiếp khách của Hiệu trưởng. TP: cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu.

Vietinbank Thừa Thiên Huế làm việc với Trường Đại học Khoa học về việc tài trợ nâng cấp phần mềm quản lý sinh viên. Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các Phòng: TC-HC, KHTC-CSVC, ĐTĐH, CTHSSV, KHCN-HTQT; đại diện lãnh đạo Khoa CNTT.

Hội thảo tuyển dụng cử nhân, kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản. Từ 8h30, tại Hội trường A1. TP: Đại diện lãnh đạo Phòng CTHSSV; sinh viên được điều động theo CV số 228/ĐHKH-CTHSSV ngày 16/5/2019 của Hiệu trưởng.

Thứ sáu
24-05-2019

Đại học Huế: Hội thảo “Vai trò Công đoàn Đại học Huế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Từ 7h30, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Đại biểu theo giấy mời; Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Huế; Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường.

Họp hội đồng thanh lý đề tài KHCN cấp Đại học Huế do PGS. TS. Trương Thị Nhàn, CBGD Khoa Ngữ Văn làm chủ nhiệm. Từ 15h30, tại phòng họp nhà A. TP: thành viên theo QĐ số 489/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 04 năm 2019 (PGS.TS. Hoàng Văn Hiển - CTHĐ).

Đại học Huế: Họp Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên Đại học Huế mở rộng. Từ 17h00, tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội sinh viên Trường.

Thứ bảy
25-05-2019
Chủ nhật
26-05-2019

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)