LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 18-09-2017 đến ngày 24-09-2017)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
18-09-2017

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Xuân Thông, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, khóa năm 2013. Từ 8h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: Hội đồng theo Quyết định số 200/QĐ-ĐHKH ngày 18/7/2017 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Đại học Huế: Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Huế về công tác thanh tra nội bộ. Từ 14h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); viên chức làm công tác thanh tra của Trường.

Họp Ban tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ năm 2017 (đợt 2). Từ 14h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: theo QĐ số 231/QĐ-ĐHKH ngày 01/9/2017 của Hiệu trưởng.

Thứ ba
19-09-2017

Đại học Huế: Họp Hội đồng Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 (phiên họp thứ nhất). Từ 8h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng (Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 979/QĐ-ĐHH ngày 14/9/2017 của Giám đốc Đại học Huế).

Họp bàn về Khu thí nghiệm cơ bản. Từ 10h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: BGH; đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-HC, KHTC-CSVC, Hóa học, Sinh học.

Đại học Huế: Hội nghị lấy thư giới thiệu quy hoạch Bí thư, Phó bí thư, Ban Thường vụ và Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ 14h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Đảng ủy viên ĐHH; Ủy viên Thường vụ Công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn ĐHH; Ban Giám hiệu; Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên BTV các đảng ủy cơ sở.

Họp bàn chuẩn bị Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tại Phòng họp Nhà A.
Từ 16h00: họp Ban Thường vụ. TP: Ban Thường vụ CĐ Trường.
Ttừ 17h00: họp Ban Chấp hành. TP: Ban Chấp hành CĐ Trường.

Thứ tư
20-09-2017

Làm việc với BCH Hội Cựu giáo chức Trường về công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III. Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Hà Văn Hành - PHT); đại diện BTV Công đoàn Trường; đại diện lãnh đạo Phòng KHTC-CSVC; BCH Hội Cựu giáo chức Trường.

Thứ năm
21-09-2017

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Hoàng Thị Anh Đào, chuyên ngành Lịch sử thế giới, khóa năm 2011. Từ 8h00, tại Hội trường số 04 Lê Lợi Huế. TP: Hội đồng theo Quyết định số 826/QĐ-ĐHH ngày 08/8/2017 của Giám đốc Đại học Huế, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Thứ sáu
22-09-2017

Đại học Huế: Họp BCH Công đoàn ĐHH mở rộng. Từ 17h30: họp BTV, từ 18h30: họp BCH. Tại Phòng I.2 số 04 Lê Lợi. TP: các đ/c ủy viên BCH ĐHH; các đ/c Ủy ban kiểm tra CĐ ĐHH;Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các CĐCS.

Thứ bảy
23-09-2017

Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017 (đợt 2). Từ 8h00, tại Hội trường A1. TP: BTC theo QĐ số 231/QĐ-ĐHKH ngày 01/9/2017 của Hiệu trưởng; đại diện BCN, Trưởng bộ môn và Trợ lý SĐH của các Khoa có đào tạo SĐH; đại diện lãnh đạo các phòng và Trung tâm TT-TV; đại diện các GS, PGS hướng dẫn luận án tiến sĩ (có giấy mời).

Chủ nhật
24-09-2017

Chương trình chào đón tân sinh viên K41 (cả ngày). Từ 7h00, tại Khuôn viên Trường. TP: đại biểu mời; Ban tổ chức, BCH các LCĐ và toàn bộ sinh viên.

Chung kết tài năng sinh viên và tuyên dương thủ khoa, cán bộ đoàn, sinh viên vượt khó học tốt. Từ 18h00, tại Tiền sãnh Nhà A. TP: đại biểu mời; Ban tổ chức và toàn bộ sinh viên.

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)