LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 20-11-2017 đến ngày 26-11-2017)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
20-11-2017

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Từ 7h30, tại Hội trường A1. TP: Đại biểu mời và toàn thể cán bộ (theo thông báo số 307/ĐHKH-TCHC, ngày 08/11/2017 của Hiệu trưởng).

Thứ ba
21-11-2017
Thứ tư
22-11-2017

Họp bàn tổ chức ngày Công tác xã hội 2018. Từ 8h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng, PGS.TS. Hà Văn Hành – PHT; BCN Khoa CTXH, Trưởng phòng KHCN-HTQT, đại diện lãnh đạo Phòng TC-HC, KHTC-CSVC và Công tác HSSV.

Làm việc với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị về việc liên kết đào tạo đại học và sau đại học. Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng, PGS.TS. Võ Thanh Tùng – PHT; đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, KT-ĐBCLGD, KHTC-CSVC, CT HSSV và TC-HC.

Thứ năm
23-11-2017

Đại học Huế: Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân. Từ 8h00, tại Phòng Tiếp khách, số 03 Lê Lợi. TP: cán bộ, viên chức và lao động quan tâm.

Làm việc với Giáo sư từ ĐH Công nghệ Louisiana, Hoa Kỳ. Từ 8h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: Trưởng phòng KHCN-HTQT, Ban chủ nhiệm Khoa CNTT và sinh viên năm 3,4 do Khoa CNTT điều động.

Đại học Huế: Lễ khai mạc và thi đấu giải bóng bàn CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ IX, năm 2017. Từ 18h00, tại Nhà thi đấu Khoa Giáo dục thể chất, ĐHH (số 52 - Hồ Đắc Di, TP. Huế). TP: BCH Công đoàn Đại học Huế; BCH các Công đoàn cơ sở trực thuộc; các đội tham dự giải; cán bộ, viên chức, lao động và sinh viên ĐHH quan tâm.

Thứ sáu
24-11-2017

Đại học Huế: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Huế (Hội đồng I: Hội đồng Khoa học tự nhiên) - Phiên 2: Ứng viên báo cáo tổng quan. Từ 8h00, tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: các thành viên Hội đồng I theo QĐ số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28/8/2017 của Hội đồng CDGSNN.

Đại học Huế: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở ĐHH (Hội đồng II: Hội đồng Khoa học xã hội và nhân văn) - Phiên 2: Ứng viên báo cáo tổng quan. Từ 8h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: các thành viên Hội đồng II theo QĐ số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28/8/2017 của Hội đồng CDGSNN.

Đại học Huế: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở ĐHH (Hội đồng III: Hội đồng Nông Lâm - Sinh - Y - Dược) - Phiên 2: Ứng viên báo cáo tổng quan. Từ 8h00, tại Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi. TP: các thành viên Hội đồng III theo QĐ số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28/8/2017 của Hội đồng CDGSNN.

Thứ bảy
25-11-2017

Đại học Huế: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở ĐHH (Hội đồng III: Hội đồng Nông Lâm - Sinh - Y - Dược) - Phiên 2: Ứng viên báo cáo tổng quan (tiếp tục). Từ 8h00, tại Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi. TP: các thành viên HĐ III theo QĐ số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28/8/2017 của Hội đồng CDGSNN.

Đại học Huế: Lễ trao học bổng của Tổ chức Phuc’s Fond cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Từ 9h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Trưởng phòng CT HSSV; SV được nhận học bổng (theo công văn của ĐHH).

Chủ nhật
26-11-2017

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)