LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 27-03-2017 đến ngày 02-04-2017)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
27-03-2017

Đại học Huế: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH mở rộng. Từ 14h00, tại Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi. TP: Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (PGS.TS. Hoàng Văn Hiển - UVTV Đảng ủy ĐHH).

Thứ ba
28-03-2017

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Lê Nam Trung Hiếu, chuyên ngành Lịch sử thế giới, khóa năm 2012. Từ 7h30, tại Hội trường số 04 Lê Lợi Huế. TP: Hội đồng theo QĐ số 67/QĐ-ĐHH ngày 20/01/2017 của Giám đốc Đại học Huế, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Đại học Huế: Hội nghị báo cáo viên và Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng Khóa X. Từ 8h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: đại diện Thường trực Đảng ủy cơ sở; Ban Tuyên giáo các đảng ủy cơ sở.

Thứ tư
29-03-2017

Đại học Huế: Họp Ban điều hành Dự án "Nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học Đại học Huế theo chuẩn quốc tế". Từ 8h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Thành viên Ban điều hành Dự án và Thư ký theo Quyết định số 633/QĐ-ĐHH ngày 01/6/2016 của Giám đốc Đại học Huế.

Đại học Huế: Họp bàn về thiết kế phôi bằng tốt nghiệp đại học. Từ 14h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng.

Đón tiếp và làm việc với bà Pauline Eizema, Phó Đại sứ Hà Lan và GS. Marjolein Zweekhorst, Viện Athena, ĐH Free University, Hà Lan. Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT) và Trưởng Phòng KHCN-HTQT .

Thứ năm
30-03-2017

Đại học Huế: Hội nghị ASEM về Giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì sự phát triển bền vững. Từ 8h00, tại Khách sạn Indochine, 105 Hùng Vương, Huế. TP: Theo thành phần đăng ký của các đơn vị.

Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân. Từ 8h00, tại Phòng Khách của Hiệu trưởng. TP: cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu.

Họp bàn về việc chuẩn bị Tổng kết và rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Khoa học. Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: BGH; Trưởng, Phó các phòng chức năng.

Thứ sáu
31-03-2017

Đại học Huế: Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017. (Học sáng 31/3, ngày 01 - 02/4). Từ 7h30, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: đại diện BTV các Đảng ủy cơ sở; toàn thể học viên lớp học.

Đại học Huế: Tiếp và làm việc với Bộ Giáo dục và Văn hóa Phần Lan. Từ 13h30, tại Phòng họp I.2 - 04 Lê Lợi.. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT).

Thứ bảy
01-04-2017
Chủ nhật
02-04-2017

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)