Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Kết quả xét chọn đề tài NCKH cấp cơ sở Trường Đại học Khoa học năm 2017

Kính gửi:Trưởng cácđơn vị

Theo đề nghị của các đơn vị về các đề tài và các cá nhân (cán bộ và sinh viên) đăng ký làm chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường năm 2017;

Theo nội dung cuộc họp ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng xét chọn các danh mục đề tài NCKH cấp cơ sởTrường Đại học Khoa học năm 2017,

 

Hội đồng đã thống nhất như sau:

1. Các tiêu chí để xét chọn đề tài:

- Đối với đề tài cho cán bộ: Đối tượng chủ nhiệm đề tài phải thuộc diện cán bộ biên chế của Trường ĐHKH; sản phẩm đề tài bắt buộc phải có ít nhất 01 bài báo đăng trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường;

- Đối với đề tài cho sinh viên: Đối tượng chủ nhiệm đề tài phải là sinh viên có kết quả học tập từ khá trở lên (theo điểm trung bình chung của các năm học tính đến thời điểm xét chọn đề tài) và đang học năm thứ ba (K38 đối với hệ 4 năm) hoặc năm thứ tư (K37 đối với hệ 5 năm);

- Đảm bảo sự cân đối về số lượng đề tài giữa các ngành Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội - Nhân văn;

- Ưu tiên các đề tài có tính khả thi, đáp ứng nhu cầu xã hội, có nhiều người tham gia và bản Thuyết minh đề tài đảm bảo tính khoa học.

2.Các đề tài đăng ký và kết quả xét chọn đề tài năm 2017 :

2.1. Đề tài cho cán bộ:

-         Số lượng đề tài đăng ký: 28

-        Số lượng đề tài được chọn đưa vào kế hoạch năm 2017: 22, trong đó Trường cấp kinh phí thực hiện cho 17 đề tài và 05 đề tài Hội đồng đề nghị Chủ nhiệm đề tài tự túc kinh phí(có danh sách kèm theo);

-         Kinh phí cho mỗi đề tài thuộc khối Khoa học Tự nhiên- Kiến trúc là 7 triệu đồng;

-         Kinh phí cho mỗi đề tài thuộc khối Khoa học Xã hội & Nhân văn là 6,5 triệu đồng;

-         Kinh phí hỗ trợ nghiệm thu cho mỗi đề tài là 710.000 đồng.

2.2. Đề tài cho sinh viên đại học:

-         Số lượng đề tài đăng ký: 76

-         Số lượng đề tài được chọn đưa vào kế hoạch năm 2017: 60,trong đó Trường cấp kinh phí thực hiện cho 37 đề tài và 23 đề tài Hội đồng đề nghị Giáo viên cố vấn hỗ trợ kinh phí(có danh sách kèm theo);

-         Kinh phí cho mỗi đề tài là 5 triệu đồng

-         Kinh phí hỗ trợ giáo viên cố vấn khoa học là 500.000 đồng.

-         Kinh phí hỗ trợ nghiệm thu cho mỗi đề tài là 400.000 đồng.

3. Các yêu cầu đối với chủ nhiệm đề tài:

- Chỉnh sửa lại Thuyết minh đề tài (xem góp ý của Hội đồng trong danh mục các đề tài đính kèm Công văn này) và gửi 04 bản cho Phòng KHCN-HTQT trước ngày 30/11/2015 (sau khi trình ký, 02 bản sẽ được gửi lại cho chủ nhiệm đề tài, 01 bản lưu ở Phòng KHCN-HTQT và 01 bản gửi cho Tổ KHTC).

- Sửa lại phần kinh phí của đề tài theo đúng như kinh phí đã được phê duyệt (xem danh mục các đề tài đính kèm Công văn này).

- Đối với đề tài cho cán bộ: sản phẩm bắt buộc ít nhất là 01 bài báo đăng Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường ĐHKH (mục 11 của Thuyết minh đề tài).

Đề nghị trưởng các đơn vị thông báo cho các cán bộ và sinh viên chủ nhiệm đề tài đã được chọn biết để tranh thủ triển khai thực hiện.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Hà Văn Hành

DANH MỤC ĐỀ TÀI SINH VIÊN ĐƯỢC CHỌN THỰC HIỆN NĂM 2017 XEM TẠI ĐÂY 

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG ĐHKH) THỰC HIỆN NĂM 2017 XEM TẠI ĐÂY

 Trần Thị Mai Thi  04-11-2016 In

Các thông báo đã đưa:
Đang trực tuyến
  • Khách: 4
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 40,803
  • Thành viên mới nhất: inviethoang

  • Số lượt truy cập:

may bien apMay bien theBang gia may bien apMay bien ap dong anhMay bien ap dong anhMáy rửa bátDịch vụ SEOmay phat dien cumminsmay phat dien hondamay phat dien Doosanmarketing zaloDich vu seoloa toatu dien cong nghiepdau cot dongmáy rửa bát boschbếp từ,thiet bi dien sinoday dien tran phuday dien cadisunthiet bi dien schneiderthiet bi dien lsCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
cho thue nha xuong quan 12 nhieu dien tich
--- a d v e r t i s e m e n t ---