Phòng Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất

(054)3821247
 
Chuyên mục
Chưa có chuyên mục nào
Chức năng và nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch Tài chính - Cơ sở vật chất (KHTC-CSVC) có 27 cán bộ, viên chức và lao động, 03 tổ công tác (Kế hoạch – Tài chính; Quản trị - CSVC; Y tế - Môi trường học đường), có tổ chức chi bộ vững mạnh với 13 đảng viên, có công đoàn bộ phận với 100% cán bộ, viên chức, lao động của đơn vị là đoàn viên công đoàn. Về công tác xây dựng đội ngũ, phòng KHTC-CSVC đã thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Phân công và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu công tác, đảm bảo tính chuyên nghiệp nhưng đa nhiệm, mỗi cá nhân làm tốt công việc của mình nhưng sẵn sàng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực công tác của đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, trau dồi nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, có định hướng phát triển đội ngũ, đặc biệt là bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý.

- Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí và nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị và mỗi cá nhân, đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong phân công nhiệm vụ và thụ hưởng các quyền lợi liên quan.

Về công tác chuyên môn, phòng KHTC-CSVC thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Công tác kế hoạch tài chính

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và thực hiện các nội dung của công tác kế hoạch tài chính hàng năm đảm bảo đúng nguyên tắc và luật pháp cũng như những quy định của cơ quan cấp trên, vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch, tập trung, linh hoạt, dứt điểm. Tham mưu lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính bằng các hoạt động chuyên môn và dịch vụ, mở rộng các mối quan hệ đối tác, tận dụng mọi cơ hội để nhận được sự ủng hộ, tài trợ, đầu tư và hợp tác nhằm nâng cao vị thế nhiều mặt của Nhà trường.

- Cùng các đơn vị chức năng tham mưu lãnh đạo điều chỉnh kịp thời nội dung Chi tiêu nội bộ theo định kỳ nhằm phù hợp tình hình tài chính, nhân lực, công việc của Nhà trường trong từng giai đoạn, đảm bảo sự hợp lý, thiết thực, công bằng, công khai và dân chủ. 

2. Công tác cơ sở vật chất

      - Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển cơ sở vật chất theo chiến lược lâu dài nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi hoạt động của Nhà trường.

       - Thực hiện tốt công tác mua sắm, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, vật tư, hóa chất, văn phòng phẩm… nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công việc khác của Nhà trường, đảm bảo các nguyên tắc quản lý tài chính và tài sản, đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hợp lý và luôn được kiểm soát.

       - Thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, hóa chất… tại các đơn vị; Tham mưu hiệu quả việc tổ chức sắp xếp hợp lý và sử dụng hiệu quả các khu vực nhà làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm - thực hành và các cơ sở khác của Nhà trường.

3. Công tác y tế - môi trường học đường

       - Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và sinh viên, thực hiện tốt vai trò của công tác y tế với các nhiệm vụ liên quan như khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế…

      - Thực hiện công tác vệ sinh, môi trường học đường, đảm bảo khuôn viên Nhà trường luôn xanh – sạch – đẹp – văn minh.
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---