Phòng Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất

(054)3821247
 
Chuyên mục
Chưa có chuyên mục nào
Cơ cấu tổ chức

CHI UỶ CHI BỘ

1. Đ/c Lê Duy Sơn - Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Phó bí thư

3. Đ/c Hoàng Thị Khuyên - Chi uỷ

LÃNH ĐẠO PHÒNG

1. ThS. Lê Duy Sơn - Trưởng phòng

2. ThS. Nguyễn Lê Phú Hải - Phó trưởng phòng

3. ThS. Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng phòng

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 

1. Ông Nguyễn Lê Phú Hải - Chủ tịch

2. Bà Hoàng Thị Khuyên - Phó chủ tịch

3. Ông Nguyễn Tuấn Hoàng - Uỷ viên

CÁC TỔ CÔNG TÁC

I. TỔ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - 0234.3822815

1. Nguyễn Thị Thuý Hằng - Tổ trưởng

2. Lê Thị Quỳnh Chi

3. Ngô Nguyễn Hải Đăng

4. Nguyễn Lê Phú Hải

5. Hoàng Thị Kim Ngân

6. Lê Duy Sơn

7. Nguyễn Thị Phương Khánh

8. Hồ Thị Hồng Nhung

II. TỔ QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT - 0234. 3822406

1. Hồ Ngọc Lạc - Tổ trưởng

2. Nguyễn Thanh Bình

3. Hà Văn Hành

4. Nguyễn Tuấn Hoàng

5. Nguyễn Hưng

6. Nguyễn Văn Liên

7. Lê Thành Quyên

III. TỔ Y TẾ - MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG - 0234.3833672

1. Hoàng Thị Khuyên - Tổ trưởng

2. Lê Thị Xuân - Tổ phó

3. Nguyễn Cửu Hảo Tú Anh

4. Nguyễn Thị Bình

5. Hà Cảnh Dũng

6. Phạm Thị Lương

7. Nguyễn Thị Mai

8. Lại Thị Mùi

9. Lê Thị Thanh Nhung

10. Trần Thị Ngọc Thuỷ

11. Nguyễn Thị Vân

12. Trần Thị Bích Liên
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---