Thông báo về một số quy định tạm thời trong các hoạt động liên quan đến công tác tài chính
Gửi bởi maithi vào lúc 18-06-2012

Kính gửi: -  Trưởng các đơn vị

             -  Các lớp học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.


Toàn văn

Để thực hiện tốt hơn các Quy định của Nhà nước, Cơ quan Kiểm toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế về quản lý tài chính, đồng thời căn cứ các quy định của Quy chế Chi tiêu nội bộ của trường, ban hành kèm theo quyết định số 02/QĐ-ĐHKH-KHTC-CSVC ngày 01 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng, trong đó có điều 45 quy định về nhiệm vụ thu chi, thanh quyết toán, nay Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị, các lớp học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh v.v…một số nội dung quy định tạm thời quan trọng sau:

1/ Bắt đầu từ năm học 2012-2013, tất cả các hoạt động giảng dạy như: Mời thỉnh giảng dạy cho trường; Cử cán bộ dạy cho các trường thành viên của Đại học Huế, cho các trường khác ngoài ĐHH và mời các cán bộ của các trường thành viên dạy cho Trường v.v…đều phải có Hợp đồng (trước khi thực hiện nhiệm vụ) và thanh lý hợp đồng xác nhận khối lượng giờ chuẩn đã thực hiện theo hợp đồng được Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền ký (mẫu hợp đồng, thanh lý hợp đồng có ở các đơn vị chức năng: phòng ĐTĐH-CTSV, phòng ĐTSĐH). Phòng KHTC-CSVC sẽ không thực hiện việc thanh quyết toán cho những trường hợp không thực hiện đúng theo quy định này.

2/ Các cán bộ của Trường và các đối tượng khác nếu còn nợ kinh phí tạm ứng chưa quyết toán hoặc đã thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến tài chính của Trường sau 15 ngày không thanh quyết toán v.v…sẽ không được tiếp tục tạm ứng kinh phí để thực hiện các công tác tiếp theo. Những cán bộ có nợ quá hạn lâu ngày, được thông báo nhắc nhở từ 2 lần trở lên mà không thanh toán, phòng KHTC-CSVC có quyền khẩu trừ vào lương hoặc vào các khoản được nhận của cán bộ đó để bù đủ phần kinh phí còn nợ.

3/ Tất cả các học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh v.v… nếu còn nợ học phí, kinh phí nghiên cứu khoa học hay các khoản kinh phí nghĩa vụ khác (có trong danh sách thông báo của phòng KHTC- CSVC) thì không được tham gia dự thi, thi lại, học lại và không được làm các thủ tục liên quan đến tốt nghiệp, kể cả cấp giấy chứng nhận, cấp bằng tốt nghiệp v.v…

4/ Tất cả các cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh v.v…khi nghỉ chế độ, đi công tác dài hạn, chuyển công tác, ra trường v.v… phải có giấy xác nhận đã thanh toán từ các đơn vị quản lý liên quan. Giấy xác nhận thực hiện theo mẫu chung của Trường do phòng TC-HC ban hành.

Hiệu trưởng yêu cầu tất cả các đơn vị,  các cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh v.v… thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này. Những đơn vị, cá nhân nào làm trái với những quy định nêu trên đều phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, kể cả việc đền bù tài chính ./. 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Nguyễn Văn Tận

Xem danh sách sinh viên hệ chính quy, tại chức các Khóa nợ học phí TẠI ĐÂY

(Ghi chú: File excel danh sách sinh viên gồm nhiều sheet)

chung c? gamuda, bi?t th? gamuda, li?n k? gamuda, chung c? goldseason, chung c? valencia, chung c? imperia sky garden,Imperia Sky Garden, Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,

Bi?t th? Vinhomes RiverSide, The Manor Central Park, Ecopark tu?n chu,t?c s?a, chung c? gold season, biet thu gamuda, Bi?t th? Gamuda, bi?t th? gamuda gardens, D? n tn hong minh, cho thu ch r? gi r?, cho thu ch r?, c??i h?i, in k? y?u, in th? nh?a, My lm cm, my p cm vin, ph?c h?i tc h? t?n, t?i ?en h?c vi?n qun y, in l?ch t?t, in l?ch t?t 2017, t? ch?c s? ki?n, cho thu ch r? t?i h n?i, chung c? flc ??i m?, the golden palm l v?n l??ng, d? n the golden palm l v?n l??ng
B?ng gi Chung c? Imperia SkyGarden,Gi bn Chung c? Imperia 423 Minh Khai,Gi bn Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,Ti?n ?? thanh ton c?n h? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton Imperia Sky GardenKhai,Ti?n ch Chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ch d? n Imperia Sky Garden,Ti?n ch Imperia Sky Garden,Thng tin chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan d? n Imperia Sky Garden,V? tr Chung c? Imperia Minh Khai,V? tr Chung c? Imperia Sky Garden,V? tr Imperia Sky Garden
bn bi?t th? ??n l?p gamuda,bi?t th? ??n l?p gamuda,gi bi?t th? ??n l?p gamuda,bn bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? gamuda city,gamuda garden,li?n k? gamuda giai ?o?n 2,bi?t th? li?n k? gamuda,li?n k? gamda,lien ke gamuda,shophouse gamuda
t? ch?c s? ki?n,thu bn gh?,thu gian hng,thu nh b?t,thu phng b?t,thu nh b?t ,t? ch?c ?m c??i tr?n gi,t? ch?c h?i ngh?,t? ch?c l? h?i,t? ch?c khai tr??ng,t? ch?c l? kh?i cng,T? ch?c thnh l?p cng ty,T? ch?c h?i ngh? h?i th?o,t? ch?c s? ki?n qu?ng co,t? ch?c s? ki?n cng ty,t? ch?c s? ki?n thi?u nhi,t? ch?c ?m c??i
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
D? n Bi?t th? bi?n D? n Condotel D? n Ecopark Gamuda Gardens Chung c? Paragon Tower Ph?m Hng D? n Parkcity Vinhomes Riverside Chung c? Ecogreen city D? n Parkhill times city Chugn c? fivestar kimgiang
Chung c? central point Chung c? CT36 ??nh cng Chung c? Athena Complex 379 Bi?t th? d??ng n?i Chung c? Times City Chung c? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh Chung c? Home City Trung Knh Chung c? The Golden An Khnh Chung c? Tabudec Plaza Chung c? Sapphire Palace Chung c? Star Tower 283 Kh??ng Trung Chung C? CT3 C? Nhu? Chung c? Vinhomes Arcadia C?u Di?n Chung c? 36 Ph?m Hng Chung c? Capital Garden D? n Xun Ph??ng Viglacera Chung c? Golden Palace L V?n L??ng Chung c? L?c H?ng Lotus Chung c? Five Star Garden Chung c? Sun Square Chung c? Green Pearl 378 Minh Khai Chung c? Diamond Blue 69 Tri?u Khc chung c? Vinhomes Tr?n Duy H?ng Chung c? Vinhomes tr?n Duy h?ng Chung c? Th?ng Long Number One Bi?t th? Giao L?u
bi?t th? li?n k? h n?i, ?nh gi d? n b?t ??ng s?n h n?i gamuda land bo nh ??t b?t ??ng s?n g5 tin t?c b?t ??ng s?n Bi?t th? Vinpearl
chung c? ciputra ciputra chung c? the link 345 ciputra v? tr chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? ciputra m?t b?ng chung c? the link cuputra m?t b?ng c?n h? the link ciputra b?ng gi chung c? ciputra gi bn chung c? the link ciputra ti?n ?? thanh ton the link ciputra bi?t th? ciputra bi?t th? ciputra h n?i
vinhomes th?ng long d? n vinhomes th?ng long v? tr vinhomes th?ng long ti?n ch vinhomes th?ng long m?t b?ng thi?t k? vinhomes th?ng long ti?n ?? vinhomes th?ng long b?ng gi vinhomes th?ng long ti?n ?? thanh ton vinhomes th?ng long n?i th?t vinhomes th?ng long bi?t th? long h?ng bi?t th? long khnh bi?t th? long ph bi?t th? long c?nh ty bi?t th? long c?nh ?ng
bi?t th? d??ng n?i t?ng quan bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i ti?n ch bi?t th? d??ng n?i m?t b?ng bi?t th? d??ng n?i thi?t k? bi?t th? d??ng n?i b?ng gi bi?t th? d??ng n?i n?i th?t bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i gi bn bi?t th? d??ng n?i ti?n ?? bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i
vinhomes riverside v? tr bi?t th? vinhomes riverside ti?n ch bi?t th? vinhomes riverside m?t b?ng bi?t th? vinhomes riverside b?ng gi bi?t th? vinhomes riverside ti?n ?? thanh ton bi?t th? vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside long bin bi?t th? hoa anh ?o vinhomes riverside bi?t th? hoa b?ng l?ng vinhomes riverside bi?t th? hoa s?a vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside
chung c? royal park l v?n thim chung c? the golden palm imperia sky garden bi?t th? gamuda chung c? d.le roi soleil D.Le Roi Soleil chung c? qu?ng an ty h?
Chung c? An Bnh City T?ng quan d? n chung c? An Bnh City V? tr chung c? An Bnh City Ti?n ch chung c? An Bnh City M?t b?ng chung c? An Bnh City N?i th?t chung c? An Bnh City Ti?n ?? thanh ton chung c? An Bnh City B?ng gi chung c? An Bnh City
Chung c? Anland T?ng quan d? n chung c? Anland Ti?n ch chung c? Anland V? tr chung c? Anland Nam C??ng Ti?n ?? d? n chung c? Anland Gi bn chung c? Anland

(From: http://www.husc.edu.vn/khtc/news.php?readmore=1181)