Khoa Vật lý

0234.3823462
 

Liên kết web

Đại học huế

ROBOT tìm đường LFR 2011

Công nghệ sơn NANO

Trang thông tin đào tạo tín chỉ

Trang thông tin thư viện đại học khoa học huế

Kế hoạch tuyển sinh 2011

Học tiếng anh online các chuyên ngành

máy rửa bát bosch

Cơ cấu tổ chức

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

Trưởng Khoa :

PGS. TS. NGUYỄN MẠNH SƠN

Điện thoại: 0905137823

Email: manhson03@yahoo.com

 

 

 

Phó Trưởng Khoa

TS. NGÔ KHOA QUANG

Điện thoại: 0906582201

Email: khoaquang@gmail.com

 

VĂN PHÒNG KHOA

 

 

 

CN. LÊ THỊ THU TRANG

Chuyên viên

Điện thoại: 0985757059

Email: trang15478@gmail.com

 

BỘ MÔN VẬT LÝ CHẤT RẮN

 

 

Trưởng Bộ môn

TS. LÊ QUANG TIẾN DŨNG

Điện thoại: 0914193363

Email: lequangtiendung@gmail.com

 

 

 

GVC. TS. TRƯƠNG VĂN CHƯƠNG

CBGD thuộc Bộ môn Vật lý Chất rắn

Điện thoại: 0914089703

Email: truongvanchuong@yahoo.com