Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavatly/maincore.php on line 17
 Khoa Vật lý Danh sách sinh viên khoa Vật lý theo thời gian (Phần 1)
Gửi bởi khoavatly vào lúc 04-04-2012

Sau đây là danh sách sinh viên đã và đang học tập tại khoa Vật lý trường Đại học Khoa học Huế. Mọi bổ sung, đóng góp xin vui lòng liên hệ thầy Hoàng Lê Hà theo số điện thoại 0916261344 hoặc email hoangleha87@gmail.com


Toàn văn

Danh sách khóa 1

1 Nguyễn Đức Quang Anh
2 Dư Quang Bình
3 Trương Minh Châu
4 Trần Thố Hạ
5 Võ Quang Niên
6 Hồ Văn Luận
7 Nguyễn Thị Nguyệt Nga
8 Hoàng Mai Sơn
9 Lý Văn Thanh
10 Đăng Quang Thành
11 Tô Văn Thí
12 Hoàng Thanh Tuấn
13 Lê Thanh Hà
14 Lê Hồng Sơn
15 Hồ Viết Thủy
16 Nguyễn Thị Thu Hà
17 Nguyễn Thanh Phúc
18 Lê Thọ
19 Hồ Văn Thơ
20 Đỗ Văn Tân
21 Nguyễn Văn Anh
22 Lê Viết Dũng
23 Phạm Anh Dũng
24 Vĩnh Hào
25 Hà Đại Phước
26 Nguyễn Phan Sinh
27 Lê Quý Thông
28 Lê Khắc Trạch
29 Lê Cư
30 Nguyễn Đức Lương
31 Đoàn Ngọc Tiến
32 Nguyễn Thanh Trung
33 Nguyễn Song Cuộc
34 Tô Kim Hải
35 Nguyễn Thái Sơn
36 Nguyễn Tri Phú
37 Nguyễn Viết Thiện
38 Nguyễn Hữu Thọ
39 Đoàn Trọng Thứ
40 Hoàng Văn Tư
41 Lê Quốc Vũ
42 Trương Ý
43 Lê Vĩnh Vinh

Danh sách khóa 2

1 Dương Tuấn Anh
2 Hoàng Bích
3 Lê Văn Chính
4 Phạm Minh Chính
5 Nguyễn Văn Dũng
6 Cẫm Đoàn
7 Nguyễn Văn Hà
8 Nguyễn Viết Hồng
9 Hà Thúc Huỳnh
10 Nguyễn Hoàng Linh
11 Trần Nguyễn Lộc
12 Đặng Thanh Nam
13 Hồ Nghinh
14 Nguyễn Hữu Phước
15 Hoàng Thị Tố Phượng
16 Huỳnh Văn Sâm
17 Mai Ngọc Sơn
18 Nguyễn Mạnh Sơn
19 Lê Minh Tài
20 Phan Anh Tú
21 Trương Thanh Tuấn
22 Tống Văn Tuất
23 Văn Tùng
24 Lê Thị Lê Thanh
25 Nguyễn Chí Thành
26 Nguyễn Viết Thịnh
27 Lê Ngọc Thuật
28 Đoàn Minh Thủy
29 Giáp Văn Thức
30 Nguyễn Văn Trọng
31 Hoàng Quốc Việt
32 Nguyễn Tuấn Hùng
33 Nguyễn Hữu Xuân Sơn
34 Trần Đức Dũng
35 Trần Duy Huy
36 Trần Duy Linh
37 Nguyễn Công Lập

Danh sách khóa 3

1 Trương Văn An
2 Phạm Xuân Bình
3 Nguyễn Thị Ngọc Châu
4 Hồ Văn Dũng
5 Lê Trọng Hà
6 Nguyễn Tạ Hiền
7 Trịnh Minh Hộc
8 Trần Kiêm Hồng
9 Thái Hùng
10 Nguyễn Tiến Mỹ
11 Mai Hoàng Phong
12 Ngô Văn Sĩ
13 Đô Tiến Toàn
14 Lê Ngọc Tuyên
15 Phạm Hoài Trung
16 Phan Văn Thông
17 Nguyễn Văn Vinh
18 Nguyễn Thị Phi Yến
19 Nguyễn Văn Minh
20 Phạm Văn Thị
21 Nguyễn Văn Thạnh
22 Phan Hồng Phong
23 Hoàng Thế Van

Danh sách khóa 4

1 Nguyễn Thị Như An
2 Nguyễn Đăng Bài
3 Nguyễn Viết Cường
4 Trần Quốc Doanh
5 Trịnh Ngọc Dũng
6 Hoàng Thị Mỹ
7 Hoàng Trọng Nhân
8 Phan Phước
9 Nguyễn Trịnh Phước
10 Lê Bá Phương
11 Văn Đình Sở
12 Hoàng Ngọc Sơn
13 Mai Văn Sơn
14 Phạm Văn Quân
15 Huỳnh Tân Khoa
16 Lê Thị Đức Hạnh
17 Lê Phúc Hiệp
18 Lê Minh Hà
19 Nguyễn Khánh Hà
20 Nguyễn Thanh Hiền 
21 Lê Văn Lành
22 Ngyễn Công Thắng
23 Hoàng Như Thịnh
24 Lê Thế Thuận
25 Nguyễn Quốc Trịnh
26 Phan Văn Trai
27 Bùi Hữu Tuấn
28 Trương Văn Tuyền
29 Nguyễn Văn Giáo
30 Nguyễn Hải Lưu

Danh sách khóa 5

1 Nguyễn Quang Hưng
2 Đinh Văn An
3 Trần Vũ
4 Lê Ngọc Minh
5 Hoàng Quốc Khánh
6 Trịnh Khắc Đức
7 Trương Phước Ánh
8 Nguyễn Đình Sanh
9 Trịnh Thị Bính Hảo
10 Tôn Thất Minh Lộc
11 Nguyễn Xuân Trị 
12 Nguyễn Trung Dân
13 Nguyễn Toàn
14 Lê Minh Hiển
15 Nguyễn Hữu Tuấn
16 Tôn Thất Hiệp
17 Nguyễn Công Khánh Thanh
18 Ngô Bình Tú
19 Đoàn Ngọc Tuấn
20 Phạm Khắc Chính
21 Phạm Thanh Hòa
22 Nguyễn Minh
23 Tống Phước Vinh
24 Đào Thanh Hải

Danh sách khóa 7

1 LÊ QuỐC BÌNH
2 NGŨ TỐNG MINH CHÍNH
3 ĐINH CÔNG CHỨC
4 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 
5 HỒ ĐAN
6 LÊ TiẾNG DŨNG
7 HOÀNG DUNG
8 NGÔ VĂN DŨNG
9 HOÀNG HỮU DUNG
10 LÊ THANH ĐẠT
11 CAO NGỌC ĐÔNG
12 NGUYỄN THANH HẢI
13 NGUYỄN SĨ HÙNG
14 TRẦN THỌ HUYNH
15 PHAN THẮNG LỢI
16 LÂM VĂN MINH
17 NGUYỄN VĂN PHÚC
18 PHẠM NGỌC SƠN 
19 PHẠM DUY SƠN
20 NGÔ VĂN TAM
21 VÕ THANH TÚ
22 NGUYỄN TuẤN 
23 LÊ QUANG TUYÊN
24 NGUYỄN VĂN THIỆN
25 HỒ ViẾT ViỆT
26 NGUYỄN ĐÌNH XẢO 
27 TRẦN THANH BÌNH
28 MAI ĐỨC KHÁNH

Danh sách khóa 8

1 Nguyễn Phú Cường
2 Hoàng Như Điền
3 Đặng Như Khoa
4 Phạm Duy Long
5 Hồ Thanh Lân
6 Đoàn Huấn
7 Huỳnh Tiến Nam
8 Nguyễn Văn Ngọc
9 Trần Văn Nguyên
10 Đoàn Công Phúc
11 Trần Ngọc Sơn
12 Hoàng Xuân Thiều
13 Hồ Đắc Tín
14 Lê Tự Lực
15 Bùi Tiến Bảo
16 Lê Đăng Hưng
17 Hoàng Thị Trí
18 Lê Văn Tường
19 Lưu Anh Tuấn
20 Hoàng Thanh  Tùng

Danh sách khóa 9

1 Nguyễn Văn Hương
2 Nguyễn Đình Trí
3 Lương Thị Thanh Nga
4 Nguyễn Duy Tân
5 Nguyễn Thị Thanh Huệ
6 Lê Công Trọng
7 Dương Chiêu Anh
8 Lê Thu
9 Phan Thanh Nghiêm
10 Hoàng Minh Hóa
11 Hà Văn Long
12 Lê Văn Lập
13 Trần Quang Hòa

Danh sách khóa 10

1 Lê Văn Thạnh
2 Nguyễn Văn Huyến
3 Nguyễn Vĩnh Hưng
4 Trần Văn Hoàn
5 Trần Văn Hoàn
6 Lê Thừa Dương Hà
7 Bùi Ngọc Hùng
8 Lâm Khắc Minh 
9 Trương Đình Đổng
10 Nguyễn Tuấn Anh 
11 Đỗ Áng
12 Lê Đình Thắng 
13 Lê Văn Tảng
14 Nguyễn Bá Mản
15 Nguyễn Hữu Hòa
16 Hoàng Trung Dũng

 

chung c? gamuda, bi?t th? gamuda, li?n k? gamuda, chung c? goldseason, chung c? valencia, chung c? imperia sky garden,Imperia Sky Garden, Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,

Bi?t th? Vinhomes RiverSide, The Manor Central Park, Ecopark tu?n chu,t?c s?a, chung c? gold season, biet thu gamuda, Bi?t th? Gamuda, bi?t th? gamuda gardens, D? n tn hong minh, cho thu ch r? gi r?, cho thu ch r?, c??i h?i, in k? y?u, in th? nh?a, My lm cm, my p cm vin, ph?c h?i tc h? t?n, t?i ?en h?c vi?n qun y, in l?ch t?t, in l?ch t?t 2017, t? ch?c s? ki?n, cho thu ch r? t?i h n?i, chung c? flc ??i m?, the golden palm l v?n l??ng, d? n the golden palm l v?n l??ng
B?ng gi Chung c? Imperia SkyGarden,Gi bn Chung c? Imperia 423 Minh Khai,Gi bn Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,Ti?n ?? thanh ton c?n h? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton Imperia Sky GardenKhai,Ti?n ch Chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ch d? n Imperia Sky Garden,Ti?n ch Imperia Sky Garden,Thng tin chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan d? n Imperia Sky Garden,V? tr Chung c? Imperia Minh Khai,V? tr Chung c? Imperia Sky Garden,V? tr Imperia Sky Garden
bn bi?t th? ??n l?p gamuda,bi?t th? ??n l?p gamuda,gi bi?t th? ??n l?p gamuda,bn bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? gamuda city,gamuda garden,li?n k? gamuda giai ?o?n 2,bi?t th? li?n k? gamuda,li?n k? gamda,lien ke gamuda,shophouse gamuda
t? ch?c s? ki?n,thu bn gh?,thu gian hng,thu nh b?t,thu phng b?t,thu nh b?t ,t? ch?c ?m c??i tr?n gi,t? ch?c h?i ngh?,t? ch?c l? h?i,t? ch?c khai tr??ng,t? ch?c l? kh?i cng,T? ch?c thnh l?p cng ty,T? ch?c h?i ngh? h?i th?o,t? ch?c s? ki?n qu?ng co,t? ch?c s? ki?n cng ty,t? ch?c s? ki?n thi?u nhi,t? ch?c ?m c??i
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
D? n Bi?t th? bi?n D? n Condotel D? n Ecopark Gamuda Gardens Chung c? Paragon Tower Ph?m Hng D? n Parkcity Vinhomes Riverside Chung c? Ecogreen city D? n Parkhill times city Chugn c? fivestar kimgiang
Chung c? central point Chung c? CT36 ??nh cng Chung c? Athena Complex 379 Bi?t th? d??ng n?i Chung c? Times City Chung c? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh Chung c? Home City Trung Knh Chung c? The Golden An Khnh Chung c? Tabudec Plaza Chung c? Sapphire Palace Chung c? Star Tower 283 Kh??ng Trung Chung C? CT3 C? Nhu? Chung c? Vinhomes Arcadia C?u Di?n Chung c? 36 Ph?m Hng Chung c? Capital Garden D? n Xun Ph??ng Viglacera Chung c? Golden Palace L V?n L??ng Chung c? L?c H?ng Lotus Chung c? Five Star Garden Chung c? Sun Square Chung c? Green Pearl 378 Minh Khai Chung c? Diamond Blue 69 Tri?u Khc chung c? Vinhomes Tr?n Duy H?ng Chung c? Vinhomes tr?n Duy h?ng Chung c? Th?ng Long Number One Bi?t th? Giao L?u
bi?t th? li?n k? h n?i, ?nh gi d? n b?t ??ng s?n h n?i gamuda land bo nh ??t b?t ??ng s?n g5 tin t?c b?t ??ng s?n Bi?t th? Vinpearl
chung c? ciputra ciputra chung c? the link 345 ciputra v? tr chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? ciputra m?t b?ng chung c? the link cuputra m?t b?ng c?n h? the link ciputra b?ng gi chung c? ciputra gi bn chung c? the link ciputra ti?n ?? thanh ton the link ciputra bi?t th? ciputra bi?t th? ciputra h n?i
vinhomes th?ng long d? n vinhomes th?ng long v? tr vinhomes th?ng long ti?n ch vinhomes th?ng long m?t b?ng thi?t k? vinhomes th?ng long ti?n ?? vinhomes th?ng long b?ng gi vinhomes th?ng long ti?n ?? thanh ton vinhomes th?ng long n?i th?t vinhomes th?ng long bi?t th? long h?ng bi?t th? long khnh bi?t th? long ph bi?t th? long c?nh ty bi?t th? long c?nh ?ng
bi?t th? d??ng n?i t?ng quan bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i ti?n ch bi?t th? d??ng n?i m?t b?ng bi?t th? d??ng n?i thi?t k? bi?t th? d??ng n?i b?ng gi bi?t th? d??ng n?i n?i th?t bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i gi bn bi?t th? d??ng n?i ti?n ?? bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i
vinhomes riverside v? tr bi?t th? vinhomes riverside ti?n ch bi?t th? vinhomes riverside m?t b?ng bi?t th? vinhomes riverside b?ng gi bi?t th? vinhomes riverside ti?n ?? thanh ton bi?t th? vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside long bin bi?t th? hoa anh ?o vinhomes riverside bi?t th? hoa b?ng l?ng vinhomes riverside bi?t th? hoa s?a vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside
chung c? royal park l v?n thim chung c? the golden palm imperia sky garden bi?t th? gamuda chung c? d.le roi soleil D.Le Roi Soleil chung c? qu?ng an ty h?
Chung c? An Bnh City T?ng quan d? n chung c? An Bnh City V? tr chung c? An Bnh City Ti?n ch chung c? An Bnh City M?t b?ng chung c? An Bnh City N?i th?t chung c? An Bnh City Ti?n ?? thanh ton chung c? An Bnh City B?ng gi chung c? An Bnh City
Chung c? Anland T?ng quan d? n chung c? Anland Ti?n ch chung c? Anland V? tr chung c? Anland Nam C??ng Ti?n ?? d? n chung c? Anland Gi bn chung c? Anland

(From: http://www.husc.edu.vn/khoavatly/news.php?readmore=1026)