Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Gửi bởi khoatoan vào lúc 22-03-2017

Xem Chương trình chi tiết và phim tài liệu Đại học Khoa học Huế - tự hào 60 năm xây dựng và phát triển 

(From: http://www.husc.edu.vn/khoatoan/news.php?readmore=3352)