THƯ NGỎ CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ
Gửi bởi khoatoan vào lúc 13-10-2016

Xem toàn văn  tại đây

(From: http://www.husc.edu.vn/khoatoan/news.php?readmore=3110)