Lịch Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp K39
Gửi bởi khoasu vào lúc 19-05-2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học Khoa học và Khoa Lịch sử về việc Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, BCN Khoa Lịch sử thông báo lịch bảo vệ KLTN Khóa 39 như sau:

 BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=4140)