Thông báo về kế hoạch Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp
Gửi bởi khoasu vào lúc 03-05-2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học Khoa học và Khoa Lịch sử về việc Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, BCN Khoa Lịch sử thông báo lịch bảo vệ KLTN Khóa 39 như sau:

   

- Sinh viên làm KLTN (nộp 3 bản bìa mềm: 01bản cho Chủ tịch, 1 bản cho GVHD, 01 bản cho GVPB), Sinh viên làm BCTN (nộp 2 bản bìa cứng: 01 bản cho Khoa, 01 bản cho GVHD) nộp tại Văn phòng Khoa qua TLGV (Cô Nga), hạn cuối ngày 15/5/2019.

- Hội đồng BV KLTN (Chủ tịch, GV HD, GVPB) sẽ nhận bài của sinh viên tại TLGV vào ngày 16/5/2019.

- Thời gian Bảo vệ KLTN : từ ngày 21-22/5/2019 (lịch cụ thể cho từng chuyên ngành sẽ được thông báo sau).

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=4128)