Bảo vệ luận án cấp Đại học Huế của NCS Trần Thị Tâm
Gửi bởi khoasu vào lúc 06-01-2019

Vào lúc 14h00 ngày 3 tháng 1 năm 2019, tại Hội trường Đại học Huế số 4 Lê Lợi, NCS Trần Thị Tâm đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử Thế giới; đề tài “Chuyển biến kinh tế Nhật Bản dưới thời Tokugawa (1600 - 1868)", chuyên ngành Lịch sử thế giới, mã số 62 22 03 11 do PGS.TS. Nguyễn Văn Tận hướng dẫn.


Toàn văn

Dự buổi bảo vệ có PGS.TS. Nguyễn Văng Đăng - Trưởng Khoa Lịch sử, BT. Chi bộ;  TS. Dương Quang Hiệp - Phó Trưởng Khoa Lịch sử cùng lãnh đạo Phòng Sau đại học, cán bộ Bộ môn Lịch sử Thế giới, cán bộ Khoa Lịch sử và đông đảo học viên, sinh viên quan tâm.

 

Tại buổi bảo vệ, Hội đồng đã đánh giá cao tính thời sự, khoa học và thực tiễn của luận án và ra Nghị quyết đề nghị Đại học Huế công nhận kết quả bảo vệ Luận án Tiến sĩ và cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Trần Thị Tâm. Đây là một trong 3 NCS trong tháng 1 năm 2019 thuộc chuyên ngành Lịch sử Thế giới của Khoa Lịch sử - trường Đại học Khoa học bảo vệ thành công luận án.

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=4037)