Thông báo về việc tổ chức xét và chứng nhận tốt nghiệp đợt 3
Gửi bởi khoasu vào lúc 10-09-2018

Thông tin về việc tổ chức xét và chứng nhận tốt nghiệp đợt 3, năm 2018 cho sinh viên Khoa Lịch sử vui lòng xem tại đây.


Toàn văn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3927)