Điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học của trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Gửi bởi khoasu vào lúc 06-08-2018

Để tra cứu điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học của trường Đại học Khoa học, Đại học Huế xin xem tại đây:

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3904)