Lễ Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 38 (2014 - 2018)
Gửi bởi khoasu vào lúc 24-05-2018

Vào các ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2018, Khoa Lịch sử đã tiến hành tổ chức Lễ "Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp" cho hai ngành Lịch sử (Chuyên ban Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới, Văn hóa Du lịch) và ngành Đông phương học, Khóa K38 (2014 - 2018).


Toàn văn

Để đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá và chấm điểm khóa luận của sinh viên, đã có 4 Hội đồng Bảo vệ khóa luận được thành lập: hội đồng ngành Đông phương học (sáng 21/5/2018); hội đồng chuyên ban Lịch sử Thế giới (chiều 21/5/2018); hội đồng chuyên ban Lịch sử Việt Nam (sáng 22/5/2018); hội đồng chuyên ban Văn hóa Du lịch (chiều 22/5/2017).

 

Nội dung khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 38 được các Hội đồng Bảo vệ khóa luận đánh giá cao bởi tính ứng dụng thực tế và tính mới của đề tài.

 

Lễ Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 38 Khoa Lịch sử đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đó là thành quả sau 4 năm miệt mài học tập và rèn luyện, không ngại gian khó của của sinh viên Khóa 38, Khoa Lịch sử tại trường Đại học Khoa học.

 

Update: Chí Ngàn

 

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3858)