Thông báo về lịch bảo vệ Khóa luận TN năm học 2017-2018
Gửi bởi khoasu vào lúc 08-05-2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Khoa học và Khoa Lịch sử về việc Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, BCN Khoa Lịch sử thông báo lịch bảo vệ KLTN Khóa 38 như sau:

 

 

- Ngành Đông phương học: 7h30 ngày 21 tháng 5 năm 2018 (Thứ Hai)

- Chuyên ngành Lịch sử Thế giới: 13h30 ngày 21 tháng 5 năm 2018 (Thứ Hai)

- Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam: 7h30 ngày 22 tháng 5 năm 2018 (Thứ Ba)

- Chuyên ngành Văn hóa Du lịch: 13h30 ngày 22 tháng 5 năm 2018 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng Bảo tàng Khoa Lịch sử

 

Về quy định nộp Khóa luận, Báo cáo Tốt nghiệp

1. Đối với Khóa luận Tốt nghiệp, sinh viên lưu ý:

- Trước khi bảo vệ: Nộp 3 bản bìa mềm cho Chủ tịch, GVHD và GVPB

- Sau khi bảo vệ: Nộp 3 bản bìa cứng cho GVHD, GVPB, phòng Tư liệu Khoa; nộp phiếu xác nhận đã chỉnh sửa có chữ ký của GVHD và file mềm cho Khoa, file mềm gửi qua mail: giaovukls@gmail.com.

2. Đối với Báo cáo Tốt nghiệp: Sinh viên nộp 2 bản bìa cứng cho GVHD và Khoa.\

 

                                                                                                 BAN CHỦ NHIỆM KHOA

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3844)