Thông báo về lịch bảo vệ Khóa luận TN năm học 2017-2018
Gửi bởi khoasu vào lúc 08-05-2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Khoa học và Khoa Lịch sử về việc Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, BCN Khoa Lịch sử thông báo lịch bảo vệ KLTN Khóa 38 như sau:

- Ngành Đông phương học: 7h30 ngày 21 tháng 5 năm 2018 (Thứ Hai)

- Chuyên ngành Lịch sử Thế giới: 13h30 ngày 21 tháng 5 năm 2018 (Thứ Hai)

- Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam: 7h30 ngày 22 tháng 5 năm 2018 (Thứ Ba)

- Chuyên ngành Văn hóa Du lịch: 13h30 ngày 22 tháng 5 năm 2018 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng Bảo tàng Khoa Lịch sử

 

                                                                                                 BAN CHỦ NHIỆM KHOA

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3843)