Thông báo về việc bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp năm học 2017 - 2018
Gửi bởi khoasu vào lúc 10-04-2018

 

 Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Khoa học và Khoa Lịch sử về việc Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, BCN Khoa Lịch sử thông báo:

- Các Bộ môn nộp danh sách tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và danh sách Hội động bảo vệ KLTN (1 KLTN có 1 HĐ bảo vệ gồm 3 thành viên: Chủ tịch, GVHD, GVPB) gửi cho Khoa qua Trợ lý GV (Cô Nga) trước ngày 11/4/2018 để Khoa kịp nộp Trường.

- Các Bộ môn thông báo cho sinh viên làm KLTN được biết về chủ trương thực hiện việc bảo vệ KLTN trước Hội đồng từ năm 2017 trở về sau.

- Thời gian nộp KLTN và BCTTTN hạn cuối ngày 14/5/2018.

- Họp Hội đồng bảo vệ KLTN: từ  15 - 23/5/2018. 

 

                                                                                                         BCN KHOA LỊCH SỬ

 

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3825)