Thông báo về việc Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018
Gửi bởi khoasu vào lúc 18-01-2018

Toàn văn

Các Bộ môn tiến hành họp sơ kết HKI và hoàn tất văn bản nộp về Khoa (thông qua thầy Nguyễn Mạnh Hà - Trợ lý Tổ chức QLSV) trước 9h30 ngày 22/01/2018 (Thứ Hai) để Khoa Sơ kết học kỳ I và gửi văn bản về Trường trước ngày 24/01/2018 (Thứ Tư).

 

                                                                                       BAN CHỦ NHIỆM KHOA

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3742)