Thông báo về việc họp Chi bộ tiến hành kiểm điểm và phân loại Chi bộ, Đảng viên
Gửi bởi khoasu vào lúc 12-12-2017

Toàn văn

Họp Chi bộ tiến hành kiểm điểm và phân loại Chi bộ, Đảng viên năm 2017:

Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 12 năm 2017 (Thứ Ba)

Đại điểm: Phòng Bảo tàng Khoa

Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ

 

Mỗi Đảng viên chuẩn bị các văn bản sau: 

1, Bản kiểm điểm

2, Bản nhận xét của Chi ủy nơi cư trú

3, Bổ sung hồ sơ Đảng viên hằng năm (theo mẫu đã được gửi qua email)

 

                                                                                          CHI ỦY KHOA LỊCH SỬ

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3694)