Họp triển khai kỳ thi nghiêm túc HKI năm học 2017-2018
Gửi bởi khoasu vào lúc 29-11-2017

Toàn văn

Họp triển khai kỳ thi nghiêm túc HKI năm học 2017-2018:

Thời gian: 16h30

Địa điểm: Phòng BT Khoa

Thành phần: BCN Khoa, Trợ lý GV, Trợ lý TC-QLSV, GVCV và Lớp trưởng, Bí thư các lớp.

 

                                                                                                                      BCN KHOA LỊCH SỬ

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3672)