Thông báo về Hội nghị Tổng kết phong trào SV học tập tốt, rèn luyện tốt giai đoạn 2015-2017 và Trao học bổng sinh viên nghèo vượt khó
Gửi bởi khoasu vào lúc 26-10-2017

Toàn văn

Hội nghị Tổng kết phong trào SV học tập tốt, rèn luyện tốt giai đoạn 2015-2017 và Trao học bổng sinh viên nghèo vượt khó của Khoa Lịch sử:

Thời gian: 19h00 ngày 30/10/2017 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường A1

Thành phần: Toàn thể cán bộ Khoa

Kính đề nghị quý Thầy Cô sắp xếp thời gian tham dự.

 

                                                                                                      BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3631)