Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasu/maincore.php on line 17
 Khoa Lịch sử Lễ Bảo vệ Luận văn Cao học Khóa 2015
Gửi bởi khoasu vào lúc 19-10-2017

Vào ngày 18 tháng 10 năm 2017, Phòng Đào tạo SĐH và Khoa Lịch sử đã tiến hành tổ chức "Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Khóa 2015" cho hai ngành Lịch sử Thế giới và Lịch sử Việt Nam tại Phòng Bảo tàng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Huế.


Toàn văn

 

Để đảm bảo tính khoa học, khách quan trong việc đánh giá và chấm điểm Luận văn của học viên Cao học, đã có 2 Hội đồng bảo vệ được thành lập: Hội đồng chuyên ngành Lịch sử Thế giới (sáng ngày 18 tháng 10), Hội đồng chuyên ngành Lịch sử Việt Nam (chiều ngày 18 tháng 10).

 

Bên cạnh hình thức được trình bày đẹp, đúng quy định, nội dung Luận văn của học viên Khóa 2015 được Hội đồng Bảo vệ Luận văn đánh giá cao bởi tính ứng dụng thực tế và tính mới của đề tài. 

 

 Các buổi bảo vệ Luận văn của toàn thể học viên Cao học Khóa 2015 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đó là thành quả sau 2 năm miệt mài học tập, rèn luyện và không ngại gian khó của của các học viên tại trường Đại học Khoa học.

 

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3622)