Đại hội Công đoàn Khoa Lịch sử Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Gửi bởi khoasu vào lúc 04-10-2017

Vào lúc 15 giờ 00 ngày 03/10/2017, tại phòng Bảo tàng Khoa Lịch sử, Công đoàn Khoa Lịch sử đã tiến hành tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham  dự  đại hội có đ/c ThS. Lê Văn Tường Lân - UVTV Công đoàn trường cùng các Đoàn viên trong Công đoàn Khoa Lịch sử. CĐ Khoa Lịch sử hiện có 23 công đoàn viên đang công tác và sinh hoạt tại Khoa.


Toàn văn

Trước toàn thể Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Bảo Liêm đã trình bày báo cáo Tổng kết của Công đoàn tại Đại hội, tổng kết các thành tựu đạt đã được trong công tác của Công đoàn về chính trị, tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức, công tác đoàn thể trong nhiệm kỳ 2013-2017. Báo cáo cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế về một số mặt công tác nhất định và những bài học kinh nghiệm cần rút ra nhằm hướng tới thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của Công đoàn trong môi trường giáo dục đại học.

 Các đồng chí công đoàn viên Công đoàn Khoa Lịch sử đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trong đại hội. Thông qua đại hội, công đoàn đã tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 – 2017, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, công đoàn đã đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến với đại hội, đồng chí Lê Văn Tường Lân - UVTV Công đoàn Trường đã có những phân tích, chia sẻ và kết luận nhằm định hướng hoạt động cho Công đoàn Khoa Lịch sử trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Phạm Ngọc Bảo Liêm - CT Công đoàn Khoa, đ/c Nguyễn Quang Trung Tiến, đ/c Dường Quàng Hiệp; đ/c Trịnh Thị Định... đã thẳng thắn góp ý và chia sẻ những kinh nghiệm nhằm giúp BCH công đoàn Khoa và Trường hoạt động tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

 

Công đoàn Khoa đã bầu ra BCH mới gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Trần Thị Hợi, Lê Nam Trung Hiếu. 

Cuối cùng, Đại hội đã biểu quyết thông qua những nội dung cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ mới. BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới đã ra mắt và đồng chí Nguyễn Văn Quảng đã thay mặt BCH phát biểu nhận nhiệm vụ trước toàn thể Đại hội.

 

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3597)