Hoạt động dã ngoại thực tế chào đón SV K41 của CLB Sử học
Gửi bởi khoasu vào lúc 18-09-2017

Vào lúc 8h00 ngày 17 tháng 9 năm 2017, CLB Sử học thuộc LCĐ Khoa Lịch sử đã tiến hành hoạt động dã ngoại thực tế cho sinh viên hai ngành Lịch sử và Đông phương học Khóa 41, đây là hoạt động hưởng ứng chương trình Chào đón Tân sinh viên K41 của LCĐ Khoa và Đoàn trường Đại học Khoa học.


Toàn văn

Tham gia hoạt động có thầy Mai Văn Được - Phó BT. Liên chi đoàn Khoa, thành viên CLB Sử học và đông đảo sinh viên Khóa 41 thuộc hai ngành Lịch sử và Đông phương học.

Hoạt động dã ngoại thưc tế được tiến hành ở hai địa điểm gắn liền với lịch sử, văn hóa xứ Huế gồm Tượng đài Quang Trung và đàn Nam Giao. Thông qua hoạt động, các tân sinh viên K41 đã được tìm hiểu những kiến thức lịch sử về đàn Nam Giao, triều Tây Sơn (ở núi Bân) và triều Nguyễn, cũng như những kiến thức xoay quanh hai triều đại này.

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3558)