Thông báo về việc chuẩn bị đón tiếp sinh viên K41
Gửi bởi khoasu vào lúc 23-08-2017

Toàn văn

KẾ HOẠCH

 ĐÓN TIẾP SINH VIÊN K41 VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

Thời gian: 14h00 ngày 26/8/2017 (Thứ bảy) tại Phòng E.506.

Thành phần: BCN Khoa, Bí thư Chi bộ, Trợ lý Tổ chức - QLSV, Trợ lý Giáo vụ, Trưởng các Bộ môn, 2 giảng viên cố vấn, Bí thư  và P.Bí thư LCĐ, Chi đoàn cán bộ giảng dạy.

Dự kiến chương trình và phân công nhiệm vụ như sau:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình làm việc: Thầy Hà.

2. Trưởng Khoa phát biểu chào mừng: Thầy Đăng

3. Giới thiệu đôi nét về Trường, Khoa và chương trình đào tạo: Thầy Hiệp

4. Giới thiệu về LCĐ và các hoạt động phong trào, đội nhóm: Thầy Ngàn và Thầy Được (+ CLB Sử học, nếu có; cần ngắn gọn)

5. Tân sinh viên phát biểu, trao đổi.

6. Giảng viên cố vấn 2 lớp làm việc về công tác nhân sự của lớp.

Phân công chuẩn bị:

1. Chuẩn bị hoa nước (2 lọ hoa nhỏ, và 10 - 15 chai nước): Cô Thu Hằng.

2. Chi tiền mua hoa, nước: Cô Thu

3. Kiểm tra máy chiếu tại phòng E.506, nếu chưa có thì mượn máy chiếu: Thầy Hiếu.

 

                                                                                                                                       BCN KHOA

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3517)