Giới thiệu và tặng sách "Lịch sử Việt Nam - một góc nhìn"
Gửi bởi khoasu vào lúc 16-07-2017

Vào lúc 16h00 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tại phòng Bảo tàng Khoa Lịch sử trường Đại học Khoa học, Bộ môn Lịch sử Việt Nam đã tiến hành buổi giới thiệu và tặng sách "Lịch sử Việt Nam - một góc nhìn". Đến dự buổi giới thiệu và tặng sách có PGS.TS Hoàng Văn Hiển - Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, ThS. Nguyễn Minh Cần - Trưởng phòng TC-HC cùng toàn thể cán bộ, NCS và học viên CH thuộc Khoa Lịch sử.


Toàn văn

Như tên cuốn sách Lịch sử Việt Nam - một góc nhìn là lịch sử Việt Nam được nhìn từ Huế và do các nhà nghiên cứu triển khai ở Huế nên không bao quát toàn bộ nội dung về Lịch sử Việt Nam; bản thân các giảng viên và NCS của bộ môn (Lịch sử Việt Nam) cũng chỉ chọn từ một đến ba bài nghiên cứu tâm đắc nhất trong số bài đã công bố mang tính đại diện nên cũng không phải là tất cả kết quả nghiên cứu của mỗi người. Do vậy, Lịch sử Việt Nam trong tập sách này chỉ thể hiện qua góc nhìn gắn nhiều hơn với vùng đất Huế và Đàng Trong trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

Căn cứ vào các bài đã tuyển chọn, cuốn sách Lịch sử Việt Nam - một góc nhìn được chia làm bốn phần: Mở cõi và bảo vệ chủ quyền biển đảo (10 bài), kinh tế (5 bài), văn hóa, xã hội (6 bài) và nhân vật lịch sử (7 bài).

                                                                                                       PGS.TS ĐỖ BANG

                                                                                          (trích từ Lời nói đầu của cuốn sách)

Một số hình ảnh của buổi giới thiệu và tặng sách:

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3491)