Thông báo về việc Thống kê giờ giảng năm học 2016-2017
Gửi bởi khoasu vào lúc 03-07-2017

Toàn văn

Kính mời quý Thầy Cô lên VP Khoa nhận Thống kê giờ giảng năm học 2016-2017 (ở hộc cá nhân) để kiểm tra, đối chiếu quy định và điều chỉnh các sai sót. Để kịp làm thanh toán vượt giờ, xin đề nghị quý thầy cô nhanh chóng kiểm tra và gửi lại cho Khoa qua thầy Trương Tuấn Vũ (TLGV Khoa) trước ngày 06/7/2017 (thứ Năm) để Khoa kịp điều chỉnh và gửi về Trường.

Trân trọng!

 

                                                                                       BCN KHOA LỊCH SỬ

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3475)