Hội thảo QT "Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL tầm nhìn 2030"
Gửi bởi khoasu vào lúc 03-07-2017

Toàn văn

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3474)