Thông báo Họp Hội đồng xét Tốt nghiệp cấp Khoa
Gửi bởi khoasu vào lúc 23-05-2017

Toàn văn

Họp Hội đồng xét Tốt nghiệp cấp Khoa cho sinh viên Khóa 37 hai Ngành Lịch sử và Đông phương học:

Thời gian: 14h00 ngày 24/5/2017 (Thứ Tư)

Địa điểm: Phòng BT Khoa Lịch sử

Thành phần: BCN Khoa, Trợ lý Tổ chức - QLSV, Trợ lý GV, Trợ lý NCKH, Bí thư LCĐ

 

                                                                                                         BCN KHOA LỊCH SỬ

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3443)